MiljøNaturRegionenVejle

Vejle: Vi skaber grønnere byrum

Pressemeddelelse, Vejle Kommune

Flere træer og grønnere områder. Det er målet med Vejle Kommunes træstrategi.
Teknisk Udvalg har øremærket 862.000 kr. til at plante strategien i mulden, og arbejdet er allerede så småt i gang.

I den kommende tid bliver der sat grønne træer Ved Anlægget, Gl. Jellingvej, Strandgade og Søgade, Ribegade, Børkop, Egtved, Give og Jelling. 

Forskønnelsen og forgrønnelsen af områderne er led i den træstrategi, som byrådet vedtog sidste år.
Teknisk Udvalg har i år øremærket 862.000 kr., der skal sikre, at strategien plantes som konkrete træer i mulden.

Træerne er dog ikke blot til pynt, de gør også gavn i forhold til at optage CO2.

Hvorfor træer i byerne?

I takt med at Vejle Kommune er præget af vækst og udvikling inden for byggeri og infrastruktur, er der behov for at sætte fokus på bevaring af træerne i kommunens byer.

annonce

Træer er med til at skabe gode byer at bo og arbejde i. Det gør de bl.a. ved at skabe æstetisk værdi i dagligdagen, hvor byens rum kan opleves grønne og frodige. Samtidig kan træerne hjælpe med en del af de klimaudfordringer byerne kan have med bl.a. øgede regnmængder, som træerne optager gennem rødderne. Træerne skaber desuden biologisk værdi for byens fugle og insekter.


Hvad er formålet med en træstrategi?

Formålet med en træstrategi er at sørge for at vi fortsat kan have grønne og levende byer.

Træstrategiens formål består af 4 greb:

  • Bevare eksisterende træer
  • Øge antallet af træer
  • Inddragelse og formidling
  • Variation og oplevelser

Strategien indeholder værktøjer til forvaltningen og det daglige arbejde med de kommunale træer. Der lægges samtidig op til at inddrage samarbejdspartnere og private i arbejdet med at plante flere træer. Træstrategien er vedtaget for Vejle Midtby og midtbyområder i Børkop, Give, Egtved og Jelling, men vil være retningsgivende for arbejdet med træer over hele kommunen.

Pressemeddelelse, Vejle Kommune

Facebook kommentarer

annonce
Kilde
Pressemeddelelse, Vejle Kommune
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights