DanmarkSamfund

Valg: Din stemme gør en forskel for din hverdag

Pressemeddelelse, KL - Kommunernes landsforening

Den 16. november er der kommunal- og regionalvalg. Et valg, der handler om danskernes hverdag. KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Boligministeriet lancerer nu en storstilet kampagne, der skal styrke borgernes deltagelse i valget. Kampagnen bliver rullet ud sammen med kommuner, regioner, organisationer, sportsklubber, virksomheder og mange andre.

Danskernes hverdag er på valg. Fra børnepasning, ældrepleje og hospitaler over klimaforandringer og den grønne omstilling til erhvervsudvikling, uddannelse og turisme.

Det er det helt nære i vores hverdag, vi stemmer om, når valgklokken ringer ind den 16. november.

”Valgdagen er en festdag for det lokale demokrati, og med et kryds får vi hver især indflydelse på lige netop de beslutninger, der betyder allermest for os i vores hverdag. Når vælgerne taler med en stærk stemme, forpligter det os folkevalgte til at gøre vores yderste for at leve op til det ansvar og den tillid, vi bliver vist,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard.

”I kampagnen møder vi forskellige mennesker, der er sammen om valget, for kommunal- og regionalvalget den 16. november er for os alle. Det er vigtigt, at alle borgere føler, at de er en del af det danske folkestyre. Alle har en stemme, og kan bidrage til at vi udvikler samfundet i den retning, vi mener, er bedst. Lige præcis dét er kernen i et demokrati,” siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Billede: KL og Danske Regioner

Stem med!

KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Boligministeriet går derfor nu i luften med en kampagne, der sætter fokus på vigtigheden af at tage aktiv del i lokaldemokratiet. Under overskriften ”Stem med” opfordres alle til at tage del i det lokale demokrati, og kampagnen kan bruges som ramme om, eller supplement til, de lokaler indsatser for at udbrede budskabet om, at et vigtigt valg er lige på trapperne.

annonce

De 98 kommuner og 5 regioner er allerede i fuld gang med at sprede det vigtige budskab. Ligesom en stribe organisationer og virksomheder har taget ”Stem med” til sig. Det gælder bl.a. Dansk Ungdoms Fællesråd, Mino Danmark, Ældre Sagen og Dansk Industri.

”Det er de beslutninger, der træffes lokalt i regioner og kommuner, der for alvor rykker noget i vores velfærdssamfund. Det er her, vi på tværs af partifarver og geografi rykker tæt sammen i bussen for at finde de gode konstruktive løsninger helt tæt på borgerne. Det er beslutninger, som det er vigtigt at have en indflydelse på,” siger Stephanie Lose.

”Ved fælles hjælp gør vi en stor indsats for at udbrede det vigtige budskab, at man som dansker har mulighed for og ret til at stemme. Som jo er en af de fineste rettigheder, vi har,” siger Jacob Bundsgaard.

Efter et dyk i stemmeprocenten i 2009, har valgdeltagelsen været høj ved de seneste to kommunal- og regionalvalg. I 2009 nåede stemmeprocenten kun op på knap 66 procent, hvilket var den laveste valgdeltagelse i 35 år. Men med store indsatser fra mange aktører lykkedes det i 2013 og 2017 at få valgdeltagelsen op på lidt over 70 procent.

Læs mere om kampagnen: Stem med – en fælles kampagne for en styrket valgdeltagelse

Fakta:

  • Over 4,5 millioner borgere har stemmeret ved valget den 16. november 2021.
  • På afstemningsstederne får vælgerne udleveret to stemmesedler: 1 til kommunalvalget og 1 til regionalvalget.
  • 71 procent stemte ved seneste kommunal- og regionalvalg i 2017.
  • Valget gælder 98 kommuner og 5 regioner.
  • Der vælges mellem 9 og 55 lokalpolitikere til hver kommune, afhængig af dens indbyggertal. 
  • Til hvert regionsråd vælges 41 medlemmer.
  • Ved seneste valg for 4 år siden blev over halvdelen af stemmerne afgivet personligt på en kandidat.
  • 38 procent af de nuværende regionalpolitikerne er kvinder. 
  • 32,9 procent af kommunalpolitikere er kvinder.
  • Ca. 180.000 brevstemte i 2017 – det svarer til næsten 6 procent af vælgerne.

Kilde: Valgene til kommunalbestyrelser og regionsråd 19. november 2013 (dst.dk)

Pressemeddelelse, KL – Kommunernes landsforening

Facebook kommentarer

annonce
Kilde
Pressemeddelelse, KL - Kommunernes landsforening
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights