FredericiaSamfund

Ungeprofilundersøgelse giver interessant indblik i de unges liv

Lyt til dette
Voiced by Amazon Polly
Fredericia Kommune har spurgt de unge om, hvordan de egentlig går og har det. Resultatet af Ungeprofilundersøgelsen byder på både forventede og overraskende svarresultater

Unge fra 7. klasse og op til 30 år blev i januar 2022 inviteret til at deltage i ungeprofilundersøgelsen, og opbakningen har været stor. I alt har 2618 elever og studerende deltaget i undersøgelsen og svaret på spørgsmålene.

”Jeg er meget glad for, at så mange unge har deltaget i undersøgelsen. Spørgsmålene i Ungeprofilundersøgelsen spænder bredt, og derfor får Fredericia Kommune en vigtig aktuel viden om de unges trivsel, sundhed, livsopfattelse og livssituation. Vi har blandt andet fået vigtig viden om ensomhed, fællesskaber og fritid. Det vil vi bruge i vores videre arbejde med at styrke trivslen blandt vores unge”, fortæller Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Fritiden er en vigtig faktor i de unges liv, for fritiden er den tid, hvor de unge selv bestemmer, hvad de vil lave. Når man kigger på de unges adfærd i forhold til stoffer og kriminalitet, er tallene på niveau med landsgennemsnittet eller lavere.

Gaming og sociale medier
Kommunen har blandt andet fået et vigtigt indblik i, hvor meget tid de unge bruger på sport og/eller skærm i deres fritid. Sport kan både ske sammen med andre eller alene og foregå i en etableret forening eller andetsteds. I forhold til gaming og sociale medier tegner der sig et billede af, at drengene i stor stil bruger tid på førstnævnte, mens det for pigernes vedkommende er sidstnævnte.

”Det er interessant at kigge nærmere på de unges digitale adfærd, hvor vi kan se, at mange unge bruger meget tid foran skærmen – drengene på gaming og pigerne på SoMe. Det er som udgangspunkt ikke et problem, så længe skærmforbruget ikke tager overhånd, men vi skal være opmærksomme på det fremadrettet og reagere, hvis der tegner sig et billede af, at de unges trivsel lider under det”, fortæller Pernelle Jensen, formand for Unge- og Uddannelsesudvalget.

Undersøgelsen peger også på, at der skal være fokus på ensomhed. Her ser man, at tallene er stigende, når man sammenligner besvarelserne fra de unge i hhv. 7-9. klasse og 10. klasse/ungdomsuddannelserne.

annonce

Der skal nu arbejdes videre med forskellige tiltag og indsatser ud fra den viden, ungeprofilundersøgelsen har givet. Data fra undersøgelsen er nemlig vigtige i arbejdet med at styrke både de strategiske, udviklings- og praksisorienterede trivselsindsatser på tværs af døgnet på den enkelte lokale skole, distriktsvis og på kommunalt niveau.

Ungeprofilundersøgelsen er gennemført i samarbejde med BørnUngeLiv. Spørgeskemaet har været tilgængeligt fra deres hjemmeside, hvor man også kan få et overblik over organisationer, hvor unge kan søge råd og vejledning: https://www.ungeprofilen.dk/Public/Links.aspx

Pressemeddelelse, Fredericia Kommune

Facebook kommentarer

annonce
Kilde
Pressemeddelelse, Fredericia Kommune
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights