BorgerDanmarkØkonomiPolitikRegionenSamfund

Ugentlig Renteinformation

Påvirkningen på de globale rente-, aktie- og valutamarkeder af udviklingen i virussen COVID-19 har taget et markant hop den seneste uge. Fald i aktiemarkederne på næsten samme niveau som i oktober 1987 har fået investorerne til at søge over i de mere sikre obligationsmarkeder, hvor der har været markante rentefald. Det gælder også for danske statsobligationer, hvor den 10-årige statsrente har været i nærheden af -0,90%. I lyset af omfanget af virussen globalt set, er der dels kommet en reaktion fra centralbankerne og dels fra politisk hold i adskillige lande.

Amerikanske FED har allerede sænket renten med 0,50% i sidste uge og ventes at sænke igen senest på næste uges møde. Desuden tilfører FED likviditet til markedet og starter igen op med at opkøbe obligationer i markedet. Det var forventet, at ECB fulgte trop i denne uge med en sænkning på 0,10%. Her skuffede ECB markedet ved at holde renterne uændrede. Derimod vil ECB øge opkøbene af obligationer i markedet med EUR 120 mia. for resten af 2020 udover de EUR 20 mia., de køber op for hver måned, og har øget tildelingen af likviditet til markedet på en lavere rente end hidtil. En stor del af denne likviditet ventes i sidste ende at tilfalde de virksomheder i Eurozonen, der bliver hårdest ramt af COVID-19. Den tyske regering har annonceret, at deres mål om et balanceret budget vil blive ændret således, at statens beløb til bekæmpelsen af virus vil kunne få budgettet til at vise et underskud. Centralbanken i England har allerede sænket renten og tilført likviditet til markedet og særligt ramte sektorer i erhvervslivet. Japan ventes også at sænke renten på deres kommende møde. På den politiske front ser det ud til, at der bevilges penge til at hjælpe de ramte sektorer i flere lande, og herhjemme er der som bekendt også fuld opmærksomhed på udviklingen fra regering og Folketing.

Markedet vurderer, at vi lige nu er inde i en alvorlig fase af udbredelsen af virussen, og det kan få vidtrækkende betydning for den økonomiske udvikling i løbet af indeværende kvartal og de næste 2 kvartaler. I Kina er det 0,006% af befolkningen, der er smittet iflg. de seneste tal. I Danmark taler man om at 10-15% af befolkningen kunne blive ramt, og i Tyskland er det helt op mod 60%. Blandt andet derfor sætter myndighederne i Europa ekstra hårdt ind for at stoppe smitten. Om situationen i de efterfølgende måneder kommer i bedring er det svært at spå om i dag. Der hersker dog en overbevisning om, at det på længere sigt vil blive mere normale tilstande i verdensøkonomien. Men i løbet af 2020 vil ganske mange lande komme til at opleve en økonomisk tilbagegang. Derfor ventes både de korte som de lange renter at være lave længe endnu. Måske ikke på de nuværende rekordlave niveauer, men stadig meget lave. I løbet af denne uge har KommuneKredit kunnet yde lån med 30 års løbetid til negativ rente.

En ekstra usikkerhedsfaktor har ramt markedet, efter at OPEC+ landene (OPEC plus Rusland) ikke har kunnet blive enige om reduktion af udbuddet af olie. Fra 1. april sænker verdens største eksportør af olie – Saudi Arabien – prisen på deres olie, og de åbner tilmed for hanerne og sender en ekstra mængde olie ud til markedet. Det har resulteret i massive fald i olieprisen. Det kan naturligvis gavne den samlede industrisektor, der er hårdt ramt af den økonomiske tilbagegang, men betyder også, at inflationen i langt de fleste økonomier holdes nede af endnu en faktor. Det er så også medvirkende til at holde de korte renter lave længe endnu.

Nationalbanken holdt som ventet renten uændret, idet ECB ikke ændrede på deres rente. De seneste dage har DKK været stabil mod EUR omkring niveauet 747,20, og der er kun en mindre svækkelse af DKK efter ECBs renteannoncering. Svækkes DKK ud over 747,30, kan Nationalbanken komme på banen igen og støtteopkøbe DKK. Nationalbanken har i forlængelse af regeringens økonomiske initiativer oprettet en ekstra udlånsfacilitet for de danske pengeinstitutter for at sikre banksektorens adgang til likviditet på favorable vilkår. 


DISCLAIMER

Til rentegraferne anvendes 3M CIBOR og swaprenter baseret i DKK. Swaprenter i DKK er de markedsmæssigt mest likvide og anvendte renter i det danske rentemarked. Swaprenterne med et tillæg eller et fradrag er grundlaget for fastsættelsen af renten på fastforrentede lån i KommuneKredit.

Rentegraferne viser udviklingen i hhv. 3M CIBOR og DKK-renteswaps med fast rente. En renteswap med fast rente er en aftale mellem to parter, hvor man udveksler CIBOR rente med fast rente over en given tidshorisont over 1 år. Renteswaps er meget likvide og er almindeligt anvendt i det danske rentemarked.

CIBOR renter og swaprenter – med et tillæg eller fradrag – er grundlaget for prisfastsættelse af KKcibor og KKfast lån i KommuneKredit.


KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti.

KommuneKredit er kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab og er alene til for vores kunders skyld.

Facebook kommentarer

Kilde
KILDE:

Redaktionen

Redaktionen - https://www.fredericia.nu/tiehome/kontakt/ Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Close
Close
X