BorgerFredericiaPolitikUddannelse

Udvalg sender 2,6 mio. kroner til flere lærere på Fredericias folkeskoler

Børne-og Skoleudvalget griber bolden og sætter ansættelsen af flere lærere til folkeskolen i gang

Der skal være flere lærere til at løfte opgaver og sikre det fortsatte arbejde med at styrke den faglige trivsel, hvis det står til Børne- og Skoleudvalget. Et enigt udvalg har netop indstillet til Økonomiudvalget og byrådet, at ekstra midler fra finanslov 2020 skal bruges på at ansætte flere lærere til mellemtrinnet i kommunens fire skoledistrikter.

”Jeg er glad for, at vi får ekstra midler til at ansætte flere lærere i folkeskolen. I 2019 besluttede udvalget at sætte fokus på den faglige trivsel i mellemtrinnet, og det arbejde ønsker vi at fortsætte med de 2,6 mio. kroner, som kommunen har fået tildelt”, siger Ole Steen Hansen, formand i Børne- og Skoleudvalget.

De 2,6 mio. kroner svarer til kommunens andel af de 275 mio. kroner, som regeringen og aftalepartierne har sat af til lærerstillinger i folkeskolen. Beløbet fordeles efter elevtal, og det skal lægges oven i kommunens vedtagne budget på folkeskoleområdet for 2020. Midlerne udmøntes på byrådsmødet mandag den 22. juni.

Et løft – her og nu!
Eleverne på mellemtrinnet i Fredericia kommer ikke til at skulle kigge langt efter mere tid og hjælp til opgaverne. Når de møder ind til et nyt skoleår efter sommerferien, har Fredericia Kommune styrket staben med fem ekstra lærere. Det er stillinger, som er kommet for at blive, da beløbet stiger til 807 mio. kroner i 2023 og frem på landsplan.

Også Fredericias yngste har fået flere voksne at lege med og søge trøst hos. Tidligere i år fik kommunens vuggestuer og børnehaver tildelt 4,2 mio. kroner til at ansætte flere pædagoger på stuerne.

annonce
Kilde
Kilde:
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X