DebatPolitik

Tillykke! Du er med-ejer af Danmarks ældste Olie-Forurening

Læserbrev

Fredericia ejer ansvaret for “Danmarks ældste Olie-Forurening”.

På en de smukkeste placeringer i vores dejlige by – Frederiks Odde. Har der siden 1912 ligget en Olieterminal – Shell’s Havneterminal.

Den blev i 60’erne koblet sammen med Raffinaderiet via en Olie-rørledning ind over Hyby Fælled, og videre ad Østerstrand – ud til Frederiksodde.

Røret har efterhånden nået en alder hvor det med overmåde stor sandsynlighed er tæret, og under alle omstændigheder viser tegn på lækage.
Således blev der allerede i 1985 – for mere end 30 år siden konstateret et olieudslip udenfor Havneterminalen imod Nord – langs med stranden.

Shell har selv siden da forsøgt at inddæmme og kontrollere olieudslippet. Men der er intet gjort for at udbedre.
Der blev gravet 15 brønde på stranden og i Lillebælt, som befinder sig udenfor den gamle Terminal-grund. Disse brønde er nævnt i Shell’s egen ‘Environmental Report’, men er ikke veldokumenteret overhovedet. Shell frikender sig selv og forureningen, og postulerer ubevist, at der ikke er konstateret foruenende udtrængning siden etableringen af brøndene eller i brøndene.

Her springer jeg lige en tur til Dan-Gødning sagen.

For læren af den foreløbige dom der faldt i sidste uge vedrørende Dan-gødning “Uheldet”, eller “Storbranden på VestHavnen og Strandvejen forrige år” er; – at hvis tilsynet, som det påhviler Kommunen at foretage og opretholde på vegne af os borgere, IKKE har påtalt og kontrolleret (tilstrækkeligt!). – Så kan der ikke fastlægges et juridisk ansvar for forkert og overlagt uhensigtsmæssig brug af produktionsmidler og faciliteter. Dette uanset at det i sidste ende kan afstedkomme eller udløse en katastrofe, som det gjorde med “Dan-Gødning Uheldet”.

At der handles på groft uagtsom og offentligheds – skadelig vis, bliver af uforståelige årsager, IKKE lagt de ansvarlige for overfyldningen og det efterfølgende tank-kollaps til last.

Den dom – løfter en hel række af spørgsmål, som nu trænger sig på i forhold til alle de øvrige problematiske virksomheder i Kommunen.

Først og fremmest kan man spørge om kvaliteten af det Tilsyn, og om det overhovedet er et “Tilsyn”? Eller bare et venligt besøg?
Hvad består Tilsynet i og af? Hvilke procedurer følger det – når resultatet af Tilsynet nu har fået dom for, at det IKKE holder i retten?

Er det eks. for Shell’s vedkommende dokumentationskontrol – altså kontrol af Shell’s egne informationer, eller findes der uafhængige og selvfremstillede resultater til sammenholdelse og sammenligning?
Sker der en fysisk kontrol og måling af Havvandet omkring Terminalen? – Af grundvandet? Foretages der jordbunds-prøveudtagning, og har man overhovedet lokaliseret en kilde til forureningen?

Er der en aktiv plan for at standse olie-forureningen, og hvad med rørledningen i det hele taget?
Hvorfor opretholdes tilladelse til pumpning af olie derigennem, og hvad er forudsætningerne for at dette tillades?

Olie-røreret fra Raffinaderiet og ud til Frederiks Odde, blev ved et uheld kraftigt beskadiget af en busk-skærermaskine i vinteren 2017.

Det kunne OGSÅ have udløst en forureningskatastrofe, emn er tilsyneladende inddæmmet for nu.
Men ingen erklæringer eller eftertilsyn er siden offentlig udgået, som værende gennemført! Foretages der overhovedet inspektion og jordprøveudtagning omkring olie-rørledningen?

Har vi virkeligt råd til som samfund at acceptere, at katastrofer og enorme “uheld”” eller storbrande, skal udgøre en daglig risiko? – Når de regler vi fastsætter i realiteten burde regulere og nedsætte de risici?

Hvorfor accepterer vores Jura pludseligt, at regler er til for at brydes? – At der udøves vold på vores lokale ressourcer og miljø, når love og regler som udgangspunkt skal beskytte almenvældet imod disse Miljømæssige – og Økonomiske katastrofer.

Vi ønsker i Alternativet Fredericia at sikre, at vi har et fungerende og uvildigt Tilsyn, som beskytter byens borgere og sikrer værdier bedst muligt.

Det er værd at bemærke, at det er dig og mig som ejer pligten og ansvaret for og til, at Tilsynet med og indsatsen i forhold til; den forurening af og omkring Shell håndteres – og PÅTALES.
Ellers vil Shell med henvisning til ‘Dan-Gødning dommen’ kunne vandre herfra om lidt, uden at skulle rense så meget som et enkelt sandkorn.

Vi skatteborgere – betaler omkostningerne, – Miljøet betaler prisen, – og de som tjener på dette – går gratis og rigere herfra!

Men – der er også Alternativet –

Martin Runager
Byrådskandidat
Alternativet Fredericia
(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

 

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Close
Close
X