u
BæredygtighedGenbrugMiljøSamfundVirksomheder

TELIA OG FRELSENS HÆR GÅR SAMMEN OM AT ELIMINERE TØJSPILD

u

Slut med fyldte poser og vådt tøj foran proppede tøjcontainere. Slut med at spilde tid og CO2 på at tømme containere, der kun er halvt fyldt. Ny mobilteknologi gør Frelsens Hærs containere i stand til selv at sige til, når de skal tømmes – og sådan mindskes mængden af ødelagt tøj, ligesom indsamlingen effektiviseres. Hjælpeorganisationen forventer en årlig gevinst i millionklassen. Penge, der kommer Danmarks udsatte til gode.

En ny samarbejdsaftale mellem Telia og Frelsens Hær betyder, at hundredevis af containere til tøjindsamling udstyres med digital mobilteknologi, som gør containere i stand til selv at meddele, når de er fyldte og skal tømmes. Dermed elimineres et stort og ressourcekrævende problem for danske hjælpeorganisationer.

Tøjcontainere fyldes med ujævn frekvens, hvilket gør det vanskeligt at forudsige, hvornår de skal tømmes – og overfyldte containere medfører en række problemer for organisationerne.

”Når danskerne har tømt loftsrummet eller garderobeskabet og er kørt hen til nærmeste tøjcontainer for at aflevere deres aflagte tøj, så tages tøjet jo ikke med hjem igen, hvis containeren er fuld. Så efterlades sækkene ofte ved siden af containeren, hvilket hvert år er skyld i et tøjspild svarende til over en halv million kroner”, siger Søren R H K Kragh, udviklingskonsulent hos Frelsens Hær.

Tøjspild for en halv million kroner
Sække med tøj, der efterlades ved siden af overfyldte containere, ødelægges nemlig ofte af regnvand eller dyr – og det medfører klager fra de supermarkeder, der i mange tilfælde lægger asfalt til containerne. Derudover blandes det ødelagte tøj i mange tilfælde sammen med tøjet fra containerne, hvorefter alt det indsamlede tøj må sendes til destruktion. Disse problemer elimineres med implementeringen af den nye teknologi.

Den helt store gevinst ligger imidlertid i den mere effektive kørsel, som de intelligente indsamlingscontainere muliggør.

”Når vi ved, hvilke containere der skal tømmes, kan vi bruge tiden mere effektivt. Vi får tid til at opsætte og tømme langt flere containere og kan øge antallet af tømninger med op mod 25 pct. Dermed kan vi indsamle meget mere tøj, svarende til en værdi på flere mio. kr. om året”, siger Søren R H K Kragh.

En IoT-løsning med mange perspektiver
Konkret installeres en sensor i hver tøjcontainer, som registrerer, hvor meget tøj der er afleveret. De intelligente sensorer er alle udstyret med et SIM-kort, så de kan sende et signal til et centralt overvågningssystem, når den enkelte container er ved at være fyldt. Dermed kan Frelsens Hær monitorere samtlige containere og planlægge kørsel og tømning. Desuden kan man undgå at køre unødvendige ture med opsamlingsbilerne, hvilket sparer både tid, slitage, brændstof og CO2-udledning.

”Der er tale om et kerneeksempel på, hvad Internet of Things – eller IoT – kan gøre af forskel for virksomheder og på samfundsniveau. Det er en særdeles effektiv digital mobilløsning, som vi tidligere har anvendt på skraldespande og renovationsplanlægning – og som med tiden kan udnyttes på andre områder som fx kloakering og sanitet. Derfor er vi af mange årsager glade for dette nye samarbejde med Frelsens Hær”, siger Thomas Kjærsgaard, erhvervsdirektør hos Telia.

Et bæredygtigt partnerskab
En mere målrettet og effektiv tømningskørsel betyder ikke bare flere penge til Frelsens Hærs humanitære arbejde. Det giver også et stort plus på miljøregnskabet. Udviklingskonsulent Søren R H K Kragh fra Frelsens Hær forventer, at implementeringen af IoT på sigt betyder:

  • 1.200 liter mindre forbrug af diesel per år
  • 3 ton mindre CO2-udledning per år
  • 960 timer sparet arbejdstid per år

Samarbejdet med Frelsens Hær flugter således med Telias ambitiøse grønne løfte, der netop er blevet lancereret på koncernniveau. Denne strategi til bekæmpelse af klimaforandringerne indeholder en række konkrete handlingsforslag, der sigter mod, at Telia Company i 2030 udleder nul CO2 og har nul spild.

I første omgang er det cirka 175 containere på Sjælland, der udstyres med sensorer via Telias IoT-netværk. Senere er det planen, at systemet med de intelligente tøjcontainere skal udrulles til resten af landet.

Facebook kommentarer

Kilde
Pressemeddelelse - Telia
u

Redaktionen

Redaktionen - https://www.fredericia.nu/tiehome/kontakt/ Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Close
Close
X