FredericiaKriminalstofSamfund
Trending

Sydøstjyllands Politi efterforsker forhold i relation til Fredericia Kommune

Sydøstjyllands Politi har nu efter en indledende visitation indledt efterforskning på bagrund af anmeldelser fra en borger og fra Fredericia Kommune. Efterforskningens formål er at afdække, om der måtte være begået strafbare forhold i relation til de hændelser og handlinger, som anmeldelserne vedrører.

Sydøstjylland Politis logo

 

Den 12. marts 2021 modtog Sydøstjyllands Politi fra Fredericia Kommune en advokatundersøgelse, udarbejdet af advokatfirmaet Horten, fra Fredericia Kommune. Undersøgelsen er udleveret til brug for politiets efterforskning af en samtidigt indgivet anmeldelse fra Fredericia Kommune. Forud her for havde Sydøstjyllands Politi allerede i januar 2021 modtaget en anmeldelse fra en borger og indledende undersøgelser var iværksat.

Anmeldelserne vedrører tre forskellige forhold, idet Fredericia Kommunes tidligere borgmester i Fredericia, er anmeldt for muligt misbrug af offentlig hverv i forbindelse med, at han og hans hustru i 2016 købte en byggegrund af Fredericia Kommune.

Der er endvidere sket anmeldelse om mulig overtrædelse af kommunalstyrelsesloven og straffelovens § 157, der begge omhandler habilitet. Anmeldelserne er rettet mod nævnte tidligere borgmester og en nu tidligere kommunaldirektør.

Endelig er der indgivet anmeldelse, der vedrører ’læk’ af den nævnte advokatundersøgelse, der angiveligt skulle være fortrolig.

Sydøstjyllands Politis efterforskning er som nævnt i gang og tager afsæt i de nævnte anmeldelser og forhold. Efterforskning er dog ikke afhængig af denne afgrænsning, idet den kan udvides til andre hændelser eller handlinger, hvis der måtte opstå grundlag for det.

Efterforskningen består som næsten altid i indhentelse af information og dokumentation i form af dokumenter, eller andre former bevismidler, og gennem afhøringer. Fredericia Kommune samarbejder med politiet i forhold til udlevering af materiale m.v.

Sagen behandles i Sydøstjyllands Politi i tæt samarbejde mellem efterforskere og anklagemyndighedens jurister med henblik på en målrettet, effektiv og relevant efterforskning. Det er ikke muligt at oplyse, hvor hurtigt efterforskningen kan danne grundlag for en stillingstagen til, om sagen skal føre til tiltale eller opgivelse. Sydøstjyllands Politi arbejder målrettet på, at sikre en effektiv sagsbehandlingstid – men længden af den vil afgøres af resultaterne undervejs. Det står dog klart, at sagen ikke kan forventes belyst og afgjort inden for få måneder.

Det vil ikke kunne oplyses yderligere til offentligheden på nuværende tidspunkt af efterforskningen og udgangspunktet er, at det heller ikke senere under efterforskningen vil blive oplyst, om der fx sker sigtelse af nogen eller i øvrigt givet oplysninger om eller fra efterforskningen.

Når sagen er færdigefterforsket og tiltalespørgsmålet afgjort, så vil sagens parter skulle underrettes før offentligheden eventuelt kan orienteres.

Pressemeddelelse, Sydøstjyllands Politi: Efterforskning af Fredericia Kommune

annonce
Kilde
Pressemeddelelse, Sydøstjyllands Politi
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X