BorgerDanmarkPolitikSamfundSundhed

Sundhedspersonale får gratis kurser i værdig ældrepleje

Nyt tilbud om online kurser gør det nemt for kommunerne at få kompetenceudviklet ansatte i en mere værdig ældrepleje med fokus på blandt andet livskvalitet, tryghed, gode relationer og selvbestemmelse.

TV2’s nylige dokumentarprogram ’Plejehjemmene bag facaden’ gav et tydeligt indblik i, hvor vigtigt det er at behandle ældre med omsorg og værdighed, og hvor uhyrligt det er med forråelse. Siden udsendelsen har der været en heftig debat om værdig ældrepleje, og regeringen har på sit udspil til næste års finanslov prioriteret penge til en forbedret ældrepleje.

Netop for at fremme en værdig ældrepleje har Sundhedsstyrelsen indledt et samarbejde med professionshøjskolerne VIA University College og Absalon om at udbyde kurser og temadage, der skal øge livskvaliteten for ældre.

Efteruddannelsesaktiviteterne er gratis, og de er målrettet ledere, sygeplejersker, sosu-assistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter og andre faggrupper fra ældreplejen landet over.

Kurserne bliver henover dette efterår afviklet virtuelt for at øge fleksibiliteten og opnå en større geografisk spredning af deltagere, fremhæver uddannelsesleder Claus Kjærboe Lundholm fra VIA University College.

”Målet er at bidrage til at skabe mere værdighed i ældreplejen til gavn for de ældre, der bor på plejecenter eller modtager hjemmepleje. Det kan ske ved at udvikle kompetencerne hos medarbejdere og ledere fra ældreplejen og tilbyde dem konkrete redskaber og metoder, de kan anvende i deres daglige arbejde,” fastslår Claus Kjærboe Lundholm.

Erfarne undervisere og oplægsholdere

Kurserne og temadagene med fokus på en mere værdig ældrepleje bliver varetaget af en vifte af erfarne undervisere og oplægsholdere med stor viden om ældrepleje.

En af underviserne er ph.d. Michael Smærup, der hos VIA University College er lektor og forsker i sundhed og sygdom hos ældre.

Han forklarer, at de kommende online kurser med fokus på en mere værdig ældrepleje konkret klæder de sundhedsprofessionelle på med kompetencer til at opbygge den bedst mulige relation til ældre og deres pårørende og til at styrke ældre menneskers oplevelse af tryghed og livskvalitet.

”Desuden bliver de sundhedsansatte trænet i kommunikation og ’lytningens kunst’, i at kunne sætte sig i de ældres sted samt i at give de ældre stor selvbestemmelse i forhold til blandt andet måltider og døgnrytme,” fortæller Michael Smærup.

De praksisnære kursusforløb henover dette efterår med fokus på værdig ældrepleje foregår som nævnt online. Til gengæld bliver de kommende temadage om henholdsvis livskvalitet og en værdig død afviklet med fysisk fremmøde. Det samme gælder et undervisningsmodul, hvor ledere fra ældreplejen lærer at udvikle deres ledelse, så der på én gang er effektivitet i opgaveløsningen og værdig, personcentreret omsorg for de ældre.

Såvel kurserne som temadagene og ledelsesmodulet er gratis for deltagerne.

Langt flere ældre i de kommende år

Når det er så vigtigt at have øget fokus på ældreplejen, hænger det sammen med, at der fra 2025 ifølge prognoserne vil være 87.000 flere danskere over 80 år end i dag. Desuden vil gruppen af 65-79-årige vokse markant.

Det er tillige et faktum, at mange ældre lever med flere kroniske sygdomme på én gang. Det kan eksempelvis være mennesker med demens, der samtidig har dårligt hjerte, lammelser, nedsat nyrefunktion og/eller diabetes.

Situationen gør, at kommunerne står med en stor og kompleks sundhedsopgave, da det politiske ønske er, at flest mulige sundhedsopgaver bliver løftet i det borgernære sundhedsvæsen.

Specialuddannelse opkvalificerer sygeplejersker

”Med det samfundsmæssige øgede fokus på værdig og borgernær ældrepleje er det vigtigt at løfte alle faggruppernes kompetencer. Eksempelvis betyder det øgede antal ældre med flere sygdomme på én gang, at det er essentielt at styrke værdigheden og kvaliteten i den sygepleje, de kommunale sygeplejersker udfører. Og vi oplever da også, at en del kommuner prioriterer at få deres sygeplejersker opkvalificeret gennem blandt andet specialuddannelsen i borgernær sygepleje, som er et længere kompetenceudviklingsforløb, der sætter spot på komplekse patienter i blandt andet ældreplejen,” påpeger Claus Kjærboe Lundholm.

Han tilføjer, at evalueringer fra ansatte i ældreplejen, der har været på kompetenceudvikling, viser, at de ser det som toprelevant at blive rustet med helt konkret vejledning til, hvordan de eksempelvis kan styrke kommunikationen, selvbestemmelsen, livsglæden og sygeplejen i forhold til ældre medborgere.

”Dét, vi hører, er, at de ansatte fra ældreplejen er rigtig glade for at blive opdateret med den nyeste viden fra både forskning og praksis. Dét fremmer både kvaliteten i deres arbejde og deres arbejdsglæde,” fortæller Claus Kjærboe Lundholm.

Han er hos VIA University College ansvarlig for efteruddannelsesaktiviteterne inden for sundhedsområdet. Det gælder eksempelvist de gratis kurser og temadage i værdig ældrepleje, specialuddannelsen i borgernær sygepleje, specialuddannelsen til sundhedsplejerske samt diplom- og akademiuddannelser i demens, psykiatri og øvrige fagfelter på sundhedsområdet.

Yderligere oplysninger om kompetenceudviklingen til en mere værdig ældrepleje fås hos:

Claus Kjærboe Lundholm, uddannelsesleder, VIA University College. Mobiltelefon: 87 55 29 97. E-mail: clkl@via.dk

Michael Smærup, lektor og ph.d. ved VIAs Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi. Mobiltelefon: 87 55 18 19. E-mail: mism@via.dk

Se hjemmesiden, hvor jyske VIA University College udbyder kompetenceudvikling til en mere værdig ældrepleje: https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/sundhed-omsorg/en-vaerdig-aeldrepleje

Reklame

Se hjemmesiden, hvor den sjællandske professionshøjskole Absalon udbyder kompetenceudvikling til en mere værdig ældrepleje.

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X