DanmarkSamfundSundhedUddannelse

Skoler får hjælp til bevægelse med afstand

Selvom retningslinjerne er lempede og skoledagen mere normaliseret efter sommerferien, er det stadig en god idé for skolerne at holde fast i nye vaner omkring bevægelse med afstand. Med støtte fra Nordea-fonden udkommer Dansk Skoleidræt nu ugentligt med inspiration til corona-venlige aktiviteter.

Landets skoleelever vender i disse dage tilbage til en mere normal skoledag, end den de forlod inden sommerferien. Myndighedernes Covid-19 retningslinjer giver mulighed for lokalt på den enkelte skole at fravige den generelle anbefaling om at holde minimum en meters afstand mellem elever i samme gruppe som for eksempel i skoleklassen, på valgfagsholdet eller lignende, når det er nødvendigt for at efterleve kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen.

Udgangspunktet bør dog ifølge retningslinjerne fra Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen stadig være, at børn, unge og voksne har et begrænset antal kontakter og så vidt muligt holder minimum en meters afstand til andre. Løsningen på dette må dog i Dansk Skoleidræts perspektiv ikke blive traditionel stillesiddende undervisning. Det er vigtigt, at skolerne holder fast i en varieret undervisningsform, hvor aktivitet og kropslig læring står centralt.

På den baggrund udkommer Dansk Skoleidræt i den kommende tid med ugentlige bevægelsesaktiviteter, der overholder de gældende retningslinjer. Det sker gennem projektet ”Aktivitet med afstand”.

Bevægelse er en afgørende faktor
Projektet vil bl.a. give skolernes lærere og pædagoger inspiration til udendørs bevægelsesaktiviteter, øvelser målrettet dansk og matematik og konkrete forslag til idrætsundervisningen. Det kan være i form af fysiske undervisningsmaterialer, korte film eller webinarer med online dialog og sparring. Alt sammen med fokus på elevsamvær med afstand.

– I en skoledag, der stadig vil være en anden end før corona, er det vigtigt, at eleverne oplever et frirum med fokus på trivsel og motivation. Her er bevægelse en afgørende faktor, hvor aktiviteterne sagtens kan udføres under hensyn til gældende retningslinjer. Vi oplever, at skolerne er åbne for gode idéer, og det er bl.a. den positive bølge omkring brugen af udendørs undervisning, vi vil understøtte fremadrettet, siger Bjørn Friis Neerfeldt, generalsekretær i Dansk Skoleidræt.

Dansk Skoleidræt havde under forårets corona lock down succes med at inspirere lærere og pædagoger til at lave bl.a. online bevægelse med de hjemsendte elever, og initiativerne fortsatte med fokus på udendørs undervisning, afstandskrav og hygiejne, da skolerne genåbnede. Det er disse tiltag og erfaringer, organisationen nu bygger videre på, og som Nordea-fonden støtter.

– Corona-nedlukningen betød, at mange danskere – også skolebørn – blev meget mindre aktive. Det er hverken godt for den enkelte eller folkesundheden, og derfor er det vigtigt, at det ikke bare er sjovt, men også sikkert at give eleverne en aktiv skoledag, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.


Fakta

Dansk Skoleidræt vil med projektet ”Aktivitet med afstand” fra uge 34 og frem til efterårsferien formidle enkle og lettilgængelige bevægelsesaktiviteter med fagligt indhold til landets lærere og pædagoger. Aktiviteter som kan integreres direkte i skoledagen og med afstand mellem eleverne. Hertil kommer et fokus på frikvartersaktiviteter, hvor store elever klædes på til at lave tilpassede lege for de mindste elever.

Nordea-fonden støtter projektet med små 300.000 kroner, så det vil være gratis at tilgå for skolerne.

 

annonce
Kilde
Skoler får hjælp til bevægelse med afstand
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X