AabenraaBæredygtighedPolitikRegionenSamfund

Sidste chance: Ansøgningsfrist for CSR-mærke Aabenraa 2019 nærmer sig

48 virksomheder har allerede ansøgt om at få tildelt CSR-mærke Aabenraa 2019. Det er fortsat muligt at komme i betragtning til CSR-mærket ved at sende en ansøgning inden 15. december klokken 12.

I starten af det nye år vil de lokale virksomheder, der får tildelt CSR-mærke Aabenraa 2019, blive hædret for deres sociale ansvar og engagement. Ved at uddele mærket gør Aabenraa Kommune det muligt for virksomhederne at styrke deres sociale profil udadtil samt dokumentere social ansvarlighed i forbindelse med kommunens procedurer omkring indkøb og udbud.

Det er tredje gang CSR-mærket bliver uddelt, og indtil videre har 48 virksomheder ansøgt om CSR-mærke Aabenraa 2019. For at komme i betragtning skal virksomheden opfylde de gældende kriterier og indsende en ansøgning via kommunens selvbetjening. Og det er ved at være sidste udkald, da ansøgningsfristen udløber 15. december klokken 12.

Fakta om CSR-mærke Aabenraa
CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility, der handler om, at virksomheder udviser social ansvarlighed og tager medansvar for samfundet.

Med CSR-mærke Aabenraa ønsker Aabenraa Kommune at anerkende lokale virksomheder, der bidrager til at skabe beskæftigelse og uddannelse ved for eksempel at ansætte borgere i virksomhedspraktik, fleksjob eller som elever og lærlinge.

En virksomhed kan blive CSR-certificeret, hvis den ligger i Aabenraa Kommune og opfylder følgende krav:

1. Minimum fem procent af virksomhedens ansatte skal i de seneste tre måneder have været ansat i en eller flere af følgende ordninger:

 • Virksomhedspraktik
 • Løntilskud
 • Fleksjob
 • Skånejob
 • Ledige ansat i jobrotation
 • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
 • Voksenlærlinge
 • IGU – Integrationsgrunduddannelsen
 • EGU – Erhvervsgrunduddannelse
 • STU – Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
 • Elever under AUB-ordningen

2. Virksomheden skal opfylde AUB-ordningens krav om elever, medmindre man ikke er omfattet af ordningen.

Virksomheder, der har CSR-mærket for 2018, skal søge igen, hvis de ønsker CSR-mærkning for 2019.

Hvis din virksomhed opfylder kravene, har du mulighed for at ansøge om Aabenraa Kommunes CSR-mærke indtil 15. december 2018 via kommunens selvbetjening.

Ønsker du mere information om CSR-mærket, er det muligt at blive kontaktet af en virksomhedskonsulent ved at sende en mail til jobcenter@aabenraa.dk. Du kan også ringe direkte på vores CSR-hotline på 30 12 67 98.

Kontakter

Borgerservicechef Aabenraa Kommune, Esben K. Christiansen, tlf.: 21 30 44 30; e-mail: ekc@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune, Claus Bøge Jensen, tlf.: 24 91 79 28; e-mail: cbje@aabenraa.dk

Vis mere

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X