RegionenSamfundUddannelse

SDU: Et enestående 50 års jubilæum

Lektor Karsten Froberg har været ansat ved Institut for Idræt og Biomekanik (opr. Institut for Legemsøvelser) ved Syddansk Universitet i 50 år.

Lektor Karsten Froberg
SDU

Af Jørgen Povlsen, institutleder

Karsten Froberg var med til at starte instituttet i 1970 og har siden uafbrudt været ansat. Karsten har gennem alle årene ydet en meget stor indsats inden for idrætsforskning med særligt fokus på fremme af børn og unges sundhed. Hans forskning i børn og unges sundhed startede som et lokalt forskningsprojekt men udviklede sig på et tidligt tidspunkt til forskning med internationale dimensioner.

I det lange perspektiv inden for dette forskningsfelt blev Karsten meget aktiv i initieringen af European Youth Heart Study, som er et stort europæisk projekt, som har kørt siden 1995 og til stadighed skaber spændende resultater og indsigter om børn og unges sundhed. Han har derudover løbende formået at omstille sig til nye opgaver inden for forskning og undervisning. Som et højdepunkt i karrieren blev Karsten i 2014  udnævnt til æresdoktor ved Lithuanian Sports University. 

Karsten har gennem de mange år endvidere været både studieleder og institutleder ved Institut for Idræt og Biomekanik og gennem årtierne været en af instituttets markante medarbejdere. I en årrække fra 2007 og frem har Karsten yderligere været centerleder for instituttets Center for Research in Childhood Health (RICH). Centeret har modtaget et imponerende antal større bevillinger.

Karsten  har i flere årtier med stort engagement være afgørende for opbygningen af instituttets store internationale netværk. I perioden 1999-2003 var han således præsident for the European Network of Sports Science, Education and Employment (ENSSEE). Han har tillige siddet i en lang række internationale paneler, der har haft til opgave at evaluere europæiske sundheds- og idrætsuddannelser.

Han har modtaget en række internationale awards. I 2008 tildeltes han EU-kommissionens Erasmus-pris for sit internationale engagement i forskning og uddannelse inden for feltet børn og fysisk aktivitet.

Et stort tillykke til Karsten med det enestående flotte jubilæum.

 

annonce
Kilde
Et enestående 50 års jubilæum
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X