DebatPolitik

”Renew the system” Version 1.0

Læserbrev

Prøv at forestille dig et 2019 scenarie, hvor Fredericia Kommune bliver nævnt i medierne som værende den kommune, der har vendt beskæftigelsesområdet på hovedet og er begyndt at høste frugter heraf. Artikler, hvor Fredericia nævnes som byen, hvor trivselsmålinger og tilfredshedsundersøgelser foretaget hos Fredericianer tilknyttet jobcentret er helt i top. Hvor flere og flere kommer i job, uddannelse eller får det ro de har brug for i forhold til ikke at forværre det de slås med. Kunne det ikke være fedt med sådan nogle nyheder i medierne.

Men hvordan kommer vi så derhen? Det vil jeg gerne give et par bud på.

Fredericia Kommune skal være forsøgskommune, hvor blandt andet kontanthjælp uden modkrav skal afprøves. Det handler i høj grad om, at vi som samfund skal udvise tillid til de personer, der er ramt af ledighed. I Kalundborg Kommune har man ladet det være op til ledige selv om de vil møde op på jobcentret eller ej. Resultatet var at de ledige i højere grad mødte op end når de var tvunget. 60 % af de udsatte ledige er kommet i aktivering. På landsplan er tallet kun 30 %.

I Fredericia Kommune skal vi have kontanthjælp uden modkrav som en del af et skift fra kontrolparadigme over mod et langt mere individuelt forløb. Den enkelte Fredericianer vil ikke længere kunne tvinges til noget, men vil til gengæld i langt højere grad opleve, at fremskudte sagsbehandlere banker noget oftere på døren med tilbud om hjælp til at blive rask, hjælp til aktivering, hjælp til ansøgninger kort sagt hjælp til det den enkelte har brug for hjælp til.

Der bruges millioner af kroner på kontrol og ”administration af Fredericianere”. Lad os bruge disse millioner på at forbedre tilbuddene og frigive tiden til langt mere individuel sagsbehandling.

Derudover så skal Fredericia Kommune gå forrest ligesom Aarhus Kommune har gjort i forhold til at hjælpe medmennesker, der er ved at falde for 225 timers reglen. Vi skal skabe nogle jobs, hvor man i kortere tid kan ansættes af kommunen så man får optjent de 225 timer. Vi kan rask væk sende Fredericianere ud i praktikker og aktivering etc. men vi kan ikke hjælpe dem i forhold til 225 timers reglen. Den holder ikke, hvis du spørger mig.

annonce

Sygdomsramte skal ikke trækkes igennem det ene og det andet og vi skal som kommune i langt højere grad stole på lægernes vurdering frem for troen på, at vi som kommune kan helbrede den enkelte, hvis bare vi bruger nogle år til at finde det enkelte jobmatch.

Vi skal have en underligger når det gælder førtidspension. Kan man ikke arbejde eksempelvis 6 timer, det kan også være mere så skal man automatisk tilkendes førtidspension.

Sygdomsramte skal ikke være på kontanthjælp og dermed kunne sanktioneres når de ikke kan honorere de krav, der er når man er på kontanthjælp. Kontanthjælp uden modkrav kan derfor også være løsningen, der gør at vi ikke længere oplever historier med sygdomsramte Fredericianere som trækkes i ydelser fordi de ikke kan honorere de krav der pt er til arbejdsparate.

Pt. er det den sygdomsramte, der står med bevisførelsen for, at denne ikke kan arbejde og til trods for lægers ord for dette så godkendes disse ikke automatisk som værende situationen som denne står i. Jeg kunne godt tænke mig vi fik indført omvendt bevisbyrde så det er kommunen, der skal bevise, at den enkelte Fredericianer er arbejdsparat, uddannelsesparat og dette er ikke en sagsbehandleropgave, men en lægefaglig opgave.

Vi skal i langt højere grad have tillid til hinanden. Vi skal have vendt beskæftigelsesområdet på hovedet og jeg vil arbejde for, at det kommer til at ske i Fredericia. Den gældende lovgivning skal strækkes så den kommer Fredericianerne til gode og vi skal gøre op med kontrolparadigmet og bruge disse millioner på kvalificeret hjælp målrettet den enkelte.

Jeg er klar til at lytte til Fredericianernes tanker om, hvad der skal ske og jeg håber vi kan få stablet et borgermøde på benene omkring dette, et borgermøde, der kan ende ud i en ny politisk retning, hvis det kommende byråd har modet til at lade Fredericianerne være med til at skabe politik.
Det vil være borgerinddragelse så det batter.

Søren Haastrup
Byrådskandidat
Alternativet Fredericia
(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

 

 

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights