fbpx
PolitikRegionen

Region Syddanmarks budget for 2018 blev vedtaget

Region Syddanmarks budget for 2018 blev vedtaget på mandagens regionsrådsmøde d 25. september, hvor et bredt flertal stemte for. Regionen har en stabil økonomi og skal derfor ikke ud i en sparerunde på sundhedsområdet i 2018.

Der var bred enighed blandt de syddanske regionsrådspolitikere om, at regionens driftsbudget for 2018 er landet på en god måde, da budgettet blev vedtaget på regionsrådsmødet 25. september 2017.
Budgettet er på 25,5 milliarder kroner, og det blev vedtaget med 40 ud af 41 stemmer.
Kun Enhedslisten står udenfor aftalen om næste års budget.
Budgettet viser en region med en stabil økonomisk planlægning. Det betyder, at regionen ikke skal ud i en sparerunde på sundhedsområdet i 2018, men derimod har et mindre råderum til at prioritere nye tiltag.

Kort gennemgang af budgettet i videoen herover:

En bred vifte af tiltag
I budgettet for 2018 er der blandt andet afsat penge til helt konkrete tiltag som en ekstra ambulance i Varde, en ny ambulancestation i Egtved og et nyt parkeringshus ved sygehuset i Vejle.
Budgettet rummer også midler til, at flere syddanske kvinder fremover kan få tilbud om at føde ved en kendt jordemoder, der har fulgt dem under hele graviditeten, og at de mest udsatte psykiatriske patienter selv kan bestemme, hvornår de har brug for en kort indlæggelse. Og så er der afsat midler til, at der bliver udviklet nye metoder, så boligejere med forurenede grunde hurtigere kan få afklaret, hvordan forureningen kan håndteres.

Afdelinger skal fortsat fritages for 2 procents-krav
Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) takkede på mødet for de konstruktive drøftelser, der har været i forbindelse med budgettet, og var glad for, at også forsøget med en ny finansieringsmodel er en del af budgetaftalen for 2018. Forsøget blev vedtaget i forbindelse med sidste års budgetaftale.

“Vi får ikke et bedre sundhedsvæsen ved bare at skrue op for aktiviteten. Vi skal derimod bruge energi på at styrke kvaliteten og inddrage patienterne, så vi ved, hvad der er bedst for dem. Derfor er det vigtigt, at vi holder fast i, at en række afdelinger skal være fritaget fra Christiansborgs krav om to procents øget aktivitet – også i 2018. De første tilbagemeldinger fra forsøgsafdelingerne er positive, og det glæder mig. Jeg er ikke i tvivl om, at vi skal videre ad den vej.”

Indsatsen over for sårbare unge er vigtig
Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen fra Socialdemokratiet siger: “På sundhedsområdet prioriterer vi områderne: Fødselsbetjening, det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, hygiejneindsatsen og psykiatriområdet – ikke mindst indsatsen over for sårbare unge, og at vi får undersøgt, hvorfor flere og flere unge får psykiske problemer. Vi er også godt tilfredse med, at det præhospitale område har fået et løft, og ser det også som en vigtig opgave at få lavet en analyse af, om vi har de rigtige mål for responstid her i regionen, og om vi udnytter de kompetencer, vi har ansat, på den mest optimale måde.”

Der skal mere fokus på fødselsområdet
Gruppeformand Thies Mathiasen nævner tre området i budgettet for 2018, som Dansk Folkeparti især har fokus på: “Vi er godt tilfredse med, at der kommer mere fokus på fødselsområdet og at Kendt Jordemoderordning bliver en større del af de tilbud, som vi har. For det andet er vi meget glade for i, at vi får udvidet sundhedstilbuddene i Haderslev Sundhedscenter og forsat kan udbygge dem, og for det tredje, at vi får styrket det præhospitale område med flere redder-elever og flere uddannede paramedicinere.”

Glæde over at jordforureningsområdet opprioriteres
I Det Konservative Folkeparti er de især glade for den store opbakning til at opprioritere jordforureningsområdet. Gruppeformand Lasse Krull siger: “Vi glæder os over, at der bliver indført en fast-track ordning for husejere med forurenede grunde – det skal gøre det nemmere for dem at få en hurtig afklaring. Derudover glæder vi os over indsatsen imod pesticidforurening af vores grundvand. Her har vi i regionen set en række uheldige sager – og nu tager regionen bolden i samarbejde med kommuner og vandværker – omkring indkredsning, opsporing og håndtering af pesticidforureningerne.”

Modstand mod stigende aktivitet
Enhedslisten stod som det eneste parti uden for budgetaftalen. Gruppeformand Vibeke Syppli Enrum forklarer hvorfor: “Vi er store modstandere af kravet om to procent mere aktivitet hvert år, og det er en vigtig faktor i forhold til, at vi stemmer imod budgetaftalen. Der er mange eksempler på, at medarbejderne på sygehusene råber vagt i gevær. Travlheden skaber et dårligt arbejdsmiljø på sygehusene, hvor personalet ikke altid kan stå inde for patientsikkerheden. I Enhedslisten havde vi håbet på en mere fantasifuld tilgang til de stramme rammer.”

Glæde over midler til det præhospitale område
Gruppeformand Ida Damborg fra Socialistisk Folkeparti er glad for, at det præhospital fylder så meget i budgetaftalen:
– Det er utroligt vigtigt, at patienterne får den rette behandling fra de bliver hentet i ambulancen til de ankommer til sygehuset. Og hver eneste gang, vi får endnu en ambulance i vores beredskab, så glæder vi os, lige som vi også ser frem til den analyse, der skal gennemføres på det præhospitale område. Og så betyder det også meget for os, at der er afsat 2,5 millioner kroner til psykiatrien til at sikre mere personale i spidsbelastninger.

Besparelser på administration
I Liberal Alliance er gruppeformand Marianne Mørk Mathiesen glad for besparelserne på administrationen:
“Jeg glæder mig over, at vi endnu engang skærer cirka to procent på administrationsudgifterne i regionshuset. Jeg ville også gerne have haft besparelse på politikernes eget forbrug på for eksempel studierejser.”

Natur og miljø skal i fokus
Gruppeformand Andreas Lund Andersen fra Alternativet siger:
“I Alternativet er vi rigtig glade for, at der afsættes midler til en forstærket indsats overfor grundvandstruende pesticidforureninger. Natur, miljø, klima og energioptimering har vores helt store fokus, og derfor er det også glædeligt, at der i samarbejde med Aarhus Universitet tænkes i nye metoder til at oprense forurenet jord i fremtiden. Derudover er det også en sejr for den kollektive trafik, at forligspartierne er enige om, at der ikke skal spares på dette område.”

Budgettet kan læses her: https://www.regionsyddanmark.dk/dwn642541

 

Facebook kommentarer
Vi er til at for hjælpe hinanden
Kilde
Pressemeddelelse
Tags
Vis mere
Back to top button
Close
X