BøgerKulturLitteratur

Rapport understreger behovet for en national læsestrategi

Årsrapporten fra Kulturministeriets Bogpanel, som udkommer i dag, siger det klart: Der er ”…brug for en visionær strategi for, hvordan børn og unge får den bedste adgang til bøger”.

Adskillige undersøgelser peger på, at antallet af børn og unge, der læser én eller flere gange om ugen, falder. Hver sjette 12-19-årige læser aldrig. Samtidig er de danske børn ikke nær så glade for at læse, som deres jævnaldrende i andre lande er. I Danmark er ca. 20% rigtig glade for at læse. Det internationale gennemsnit er over 40%.

Bogpanelets årsrapport konstaterer da også, at ”der er brug for et målrettet arbejde med, hvordan børns og unges nysgerrighed over for bøger og læsning vækkes og vedligeholdes”.

Boghandlerne er enige, men mener, at der skal skaffes mere viden til veje, hvis en målrettet indsats skal lykkes. ”Hvis der skal sættes effektivt ind for at sikre, at nutidens børn bliver fremtidens dygtige læsere, er det nødvendigt at undersøge, hvorfor Danmark skiller sig så meget ud”, siger Bo Dybkær, direktør i Boghandlerforeningen.

”Skyldes det for stor vægt på, at børnene læser på digitale skærme, selvom de fleste børn faktisk stadig foretrækker den fysiske bog? Eller skyldes det simpelthen, at børnene ikke får tilstrækkelig adgang til det rigtige udvalg af litteratur – herunder nye, aktuelle værker, skrevet i en tid og i et sprog, de kan forholde sig til?”

Boghandlerforeningen, som er en del af Læsekoalitionen, opfordrer til, at spørgsmålet undersøges til bunds. ”Ellers risikerer man, at der sættes velmenende initiativer i gang, som ingen rigtig ved om hjælper”, siger Dybkær.

Kulturministeren har netop afsat en pulje på syv mio. kr., som skal støtte, at folkebibliotekerne hjælper kommunernes fritidstilbud med at få skabt læseoplevelser for børn i 0.-3. klasse.

”Det er et meget sympatisk initiativ, og der er ingen tvivl om, at der er behov for at arbejde med læselysten i dén aldersgruppe. Men det bliver en hjælp, som nødvendigvis må baseres på bibliotekernes stadigt lavere bogbeholdning og stadigt mindre budgetter til bogindkøb. Måske er forudsætningen for at få skabt begejstring og læselyst, at børnene fremover i langt højere grad end i dag får de bøger, de virkelig har lyst til at læse, i hånden – på skolebiblioteket, folkebiblioteket eller i boghandelen, slutter Bo Dybkær.

—————-

Rapporten “Bogens og litteraturens vilkår 2019, Bogpanelets årsrapport” udgives af Kulturministeriets Bogpanel. Se mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

annonce
Kilde
Kilde:
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X