BorgerFredericiaPolitikSamfundSundhed

Pressemeddelelse fra Alternativet Fredericia – Forslag om oprettelse af et Kommunalt Nød-pleje-center.

Alternativet Fredericia foreslår oprettelse af et Kommunalt Nød-pleje-center for ’Rask-meldte’ i ’ikke-akut’
behandling.

Da det er forudsigeligt, at der bliver et ikke nærmere opklaret forøget behov for hjælp til Corona patienter,
som efter endt hospitalsophold ikke kan hjemsendes. Foreslår Alternativet Fredericia derfor, at der allerede
nu præventivt tages indledende skridt til på kommunalt niveau, at forberede os på at situationen kan opstå.
Hvor der vil kræves en forøget understøttelse af visse borgere indtil fuld hjemsendelse er mulig.

Dels frygter vi at sygehusvæsenet ikke har tilstrækkelig plejekapacitet når patienter ikke længere har behov
for Akut-indlæggelse. Men hvor evt. følgevirkninger af Covid19 ellers ikke muliggør en fuldstændig
hjemsendelse til fortsat håndtering i Kommunalt regi. Enten fordi der ikke er opfølgende støtte i eller
omkring patientens bopæl. Eller fordi patienten stadig døjer med andre lidelser, følgevirkninger eller
svækkelse og træthed. Kort sagt – er i en generel tilstand hvor vedkommende ikke kan klare sig selv, men
hvor det ikke længere er meningsfuldt, at der bruges centrale behandlingsressourcer på patienten.

Vi forestiller os, at forhåndenværende faciliteter indrettes midlertidigt til Kommunalt Nød-pleje-Center.
Såsom eks. enten en etage på Sundhedshuset, eller evt. dele af Bülows Kaserne.

Patienter vil uanset overgå – hjemsendes til Kommunal behandling efter færdig indlæggelse på Sygehus
Lillebælt. Det Kommunale Nød-pleje-Center ville således frigive ressourcer i det centrale sygehusvæsen til
at håndtere det Akut-medicinske beredskab og behandling.

Hvorvidt patienterne skal håndteres af Kommunalt personale? Eller om dele af eks. Social- og
Sundhedsskolens studerende, eller andre skal indgå i løsningen, overlader vi til faglige eksperter i
Kommunalt regi, at tage stilling til og viderebearbejde.

Vi appellerer til at forslaget udbredes på Regionalt niveau i et muligt omfang.

Mvh. – Bestyrelsen – Alternativet Fredericia:
Søren Haastrup / Ecaterina Pedersen / Kim Arthur Nielsen / Mads Wiig Ehmsen / Martin Runager

Vis mere

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Close
Close
X