BorgerFredericiaPolitikSamfund

Plan skal skrue ned for trafikstøj og op for sundhed

Støj kommer på dagsordenen i flere udvalg, der bl.a. ønsker at fremme sundheden ved at skrue ned for trafikstøj

Støj er et problem, og særligt trafikstøj er ifølge WHO et af de største miljøproblemer i EU. Fredericia Kommune har i flere år haft en støjhandlingsplan for trafikstøj, som nu skal opdateres. Det besluttede Miljø- og Teknikudvalget på det første udvalgsmøde efter sommerferien onsdag den 12. august, hvor de blev præsenteret for en støjkortlægning af de mest trafikerede, kommunale veje.

”Den nuværende støjhandlingsplan for trafikstøj er fra 2009, og der er sket meget siden. Der er kommet mere trafik, og omgivelserne har ændret sig, hvilket påvirker støjniveauet. Det skal vi selvfølgelig have gjort noget ved med en opdateret støjhandlingsplan” , siger formand for Miljø- og Teknikudvalget Christian Bro.

Han bakkes op af sine byrådskolleger i henholdsvis By- og Planudvalget og Sundhedsudvalget, der får sagen til orientering på kommende udvalgsmøder. Ud over, at trafikstøj griber ind i hverdagen i boligområderne, så kan den også, ifølge WHO have indflydelse på menneskets sundhed og velvære. Arbejdet med at opdatere støjhandlingsplanen ligger derfor i naturlig forlængelse af kommunens strategi: Fredericia for Verdensmålene, der sætter retningen for kommunens arbejde med at fremme sundhed og trivsel i kommunen.

”I By- og Planudvalget er vi meget optagede af at have attraktive boligområder, hvor det er rart at bo og med et acceptabelt støjniveau. Vi ser derfor frem til at følge med i arbejdet med en ny trafikstøjhandlingsplan og bruge kortlægningen til at lave løsninger, der skal begrænse støjen fra vejtrafik i nye boligområder” , siger Steen Wrist Ørts, der er formand i By- og Planudvalget.

”En ting er, at støjen generer, men den kan også være sundhedsskadelig for vores borgere. Det skal vi tage alvorligt. Det glæder mig derfor, at Sundhedsudvalget også tages med på råd i udarbejdelsen af en ny og opdateret støjhandlingsplan” , siger Susanne Eilersen, formand i Sundhedsudvalget.

Løsninger, der reducerer støj
Kortlægningen viser, at ca. 5000 boliger belastes af trafikstøj fra kommunens veje. Ud fra en total på omkring 25.500 boliger i Fredericia Kommune, svarer det til ca. 19,8 % støjbelastede boliger. Vejdirektoratets støjkortlægning af statens veje viser, at der ud over støj fra kommunens veje er 1521 boliger i kommunen, der er støjbelastet af trafik fra motorvejen. Banedanmark laver tilsvarende målinger på støj fra jernbanen.

Kortlægningen udpeger de 10 mest støjbelastede strækninger, og den skal danne baggrund for kommunens prioritering af, hvilke områder der skal sættes ind med løsninger, som flest muligt får glæde af.

Fakta:

  • I Danmark er en bolig støjbelastet, hvis udearealet udsættes for vejstøj over den vejledende grænseværdi på Lden 58 dB. Hvis støjen er over Lden 68 dB, betegnes boligen som stærkt støjbelastet. Mennesker er forskellige og oplever derfor støjgener forskelligt. F.eks. kan en borger godt føle sig støjplaget uden at være støjbelastet og omvendt.
  • Støjkortlægningen viser antal af boliger, der belastes af trafikstøj i Fredericia Kommune. Den er derfor en målestok for, hvilke veje, der bidrager til støjbelastede boliger.
  • Teknik & Miljø har udpeget de 20 mest støjbelastede strækninger ud fra antallet af støjbelastede boliger på strækningen. Størstedelen af de mest støjbelastede strækninger er i bymidten. Det kan skyldes, at boligerne ligger tæt på vejene, og at der er mange etageboliger i bymidten.
  • I Fredericia Nord, Fredericia Vest samt Erritsø og Snoghøj ligger en stor andel af støjbelastede boliger. I Fredericia Nord er størstedelen af de støjbelastede boliger etageboliger. I Fredericia Vest er der en ligelig fordeling mellem etageboliger og enfamilieshuse. I Erritsø og Snoghøj er der en overvægt af enfamilieshuse.

annonce
Kilde
Plan skal skrue ned for trafikstøj og op for sundhed
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X