DanmarkSamfundSundhed

Palliativt Frivilligt Netværks indsats hos uhelbredeligt syge på Fyn rulles ud til Syd-og Sønderjylland

Pressemeddelelse, Palliativt Frivilligt Netværk

Region Syddanmark har besluttet, at et fynsk koncept for frivillig indsats for uhelbredeligt syge i eget hjem på Fyn skal indføres i Syd- og Sønderjylland.
Det fynske koncept er udviklet og indført af Palliativt Frivilligt Netværk på Fyn i 2013. 

Det fynske koncept for frivillig indsats for uhelbredeligt syge i eget hjem

På Fyn kan uhelbredeligt syge og døende patienter, som ønsker at være hjemme, få besøg af en frivillig fra Palliativt Frivilligt Netværk (PFN). Den frivillige kan for eksempel aflaste de pårørende ved at være hos den syge i nogle timer eller tage en snak med den døende om det liv, der er levet. En frivillig giver omsorg og støtte både til den syge og til de pårørende. Formålet med palliationen er at forbedre livskvaliteten for patienterne og de pårørende ved at lindre de gener, som sygdom kan medføre – såvel fysiske som psykiske.

Region Syddanmarks anerkendelse af den fynske frivillige indsats

Palliativt Frivilligt Netværk er meget glade for, at Region Syddanmark anerkender det fynske initiativ ved at forlænge samarbejdsaftalen for 4 år og vil indføre det fynske koncept i resten af Region Syddanmark. Denne udvikling sker i et samspil med Dansk Røde Kors, hvor Palliativt Frivilligt Netværk vil indgå som medvirkende proces- og udviklingspartnere.

Palliativt Frivilligt Netværk samarbejder med OUH

annonce

Palliation er lindrende behandling, pleje og omsorg til mennesker med alvorlig livstruende sygdom. Den frivillige palliative indsats tilbydes patienter, som er tilknyttet Palliativt Team Fyn på Odense Universitetshospital (OUH). OUH’s palliative team tager sig af den faglige del af palliationen, hvorimod Palliativt Frivilligt Netværk (PFN) bidrager med den frivillige indsats. Den frivillige indsats etableres efter nærmere afklaring af den syges/pårørendes ønsker og behov.  Koordinatoren matcher den frivillige indsats individuelt i forhold til det konkrete hjem.

PFN tilbyder i et samarbejde med Palliativt Team Fyn på OUH en helhedsorienteret og kombineret frivillig og faglig indsats, der støtter uhelbredeligt syge og pårørende i at få tilbudt den rette hjælp i eget hjem, undgå uønskede indlæggelser og få mulighed for at få den sidste tid i eget hjem.

Den frivillige kerneydelse er tid, nærvær og medmenneskelig omsorg, der stilles til rådighed for den syge i forhold til forskellige ”ikke sundhedsfaglige” samvær og gøremål, samt aflaste pårørende, så de får tid til egne gøremål. 

I samarbejde med OUH yder PFN også en indsats for patienter på OUH’s palliative sengeafsnit. Desuden samarbejder PFN med Børne- og Unge Palliativt Team Region Syddanmark om frivillig indsats for uhelbredeligt syge børn og unge i eget hjem i hele Region Syddanmark.

 

Yderligere oplysninger kan fås:

https://www.foreningen-pfn.dk/ 

Bestyrelsesformand, Herdis Hanghøi, tlf. 2511 3787

PFN’s daglige leder, koordinator Inge Hansen, tlf. 4019 8707

Pressemeddelelse, Palliativt Frivilligt Netværk

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button