BorgerPolitikSamfund

Overblik over fakta i forbindelse med folketingsvalget 2019

Erfaringen viser, at valgkamp er lig med øget efterspørgsel på fakta om udviklingen i samfundet. Derfor har Danmarks Statistik samlet nogle af de mest efterspurgte statistikker i overbliksskabende faktaark, ligesom relevante statistiske input til debatten løbende samles på temasitet dst.dk/fv19.

Frem mod Folketingsvalget d. 5. juni 2019 lægger Danmarks Statistik som vanligt løbende relevante statistikker frem, der kan understøtte den demokratiske debat. Der er tale om allerede offentliggjort statistik, der beskrives og perspektiveres i Bag Tallene-artikler, faktaark og tweets. Under valget samles alle disse input under en temaside på dst.dk/fv19. På temasiden kan du allerede nu finde ni overbliksskabende faktaark. Emnerne for faktaarkene er:

  • Danmarks udledning af drivhusgasser samt energiforbrug
  • Danmarks erhvervsstruktur samt om digitalisering og forskning i de danske virksomheder
  • Udgifter til velfærd
  • Danmarks økonomiske aktiviteter med udlandet
  • Arbejdsmarked
  • Indvandrere og efterkommere i Danmark
  • Indkomster og formue
  • Uddannelser, studerende og dimittender
  • Vækst i Danmark

I forbindelse med valget udarbejder Danmarks Statistik efter aftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet også en række statistikker om blandt andet førstegangsvælgere, vælgertal og kandidatfortegnelser. De findes på www.dst.dk/valg. Her finder du også en beregningsmodel til mandatfordeling ved folketingsvalg, og når valget er over, er det også her, du finder de endelige valgresultater.

Den normale statistikproduktion og offentliggørelse af nye tal fortsætter uændret under valget. I vores udgivelseskalender kan du få et overblik over planlagte udgivelser.

Hvis du som journalist har brug for hjælp til at finde statistik, har brug for en anden sammensætning af statistikken, end den der umiddelbart er tilgængelig i Statistikbanken, eller har brug for eksperter, der kan sætte tal på samfundsudviklingen, er du velkommen til at kontakte pressechef Helle Harbo Holm, 41 11 97 95 eller hso@dst.dk.  

annonce
Facebook kommentarer

Kilde
Pressemeddelelse
Vis mere

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights