BorgerDebatFredericiaPolitikSamfund

Oppositionspartier uden konkurrenceevne?

Læserbrev af Katia Pedersen (Å)

Er oppositionspartier relevante? Indlysende svar: Ja. Retten til at organisere kritisk modspil til et styre er en af de vigtigste milepæle i udviklingen og opretholdelsen af demokratiske institutioner. Hvordan ser det ud med den politiske scene i Fredericia?

De seneste cirka 100 år har Fredericia været socialdemokratisk domineret. Det skyldes til dels fredericianernes sammensætning. Fredericia har været garnisonsby, havneby og virksomheds by (bl.a. DSB og post). Der resulterede i mange medarbejdere, nogle få liberalister fra især landbruget og konservative fra den militære og virksomhedsledelse. Således har bl.a. Venstre og Konservative været i mindretal og Socialdemokraterne dominante.

Hvor stærke og effektive er oppositionspartierne i Fredericia? De senere år ser det ud til, at oppositionen ikke rigtig har været i stand til at markere sig politisk. Når oppositionspartierne ikke har indflydelse, så forsvinder eller mindskes ofte antallet af markante lederskikkelser. Alt tyder på en fragmenteret, svækket og ineffektiv opposition i vores by på den ene side og en lokal administration, der ser ud til at være præget i rimelig stor omfang af manglende kvaliteter, og som umiddelbar ikke tør eller evner at stille grundlæggende spørgsmål ved ledelsesstil og indhold på den anden side. (Senest har vi set et eksempel med Fredericia Teater, hvor bestyrelsen ikke var i stand til at læse budgetter og regnskaber, så de kunne tage vare på deres eget ansvar).

Det positive ved en dominerende Socialdemokrati kunne tænkes stabilitet i forhold til politiske beslutninger. Der køres med en mantra om at samle byen, en tankegang der fører til evig bred enighed. Hvor meget enighed præger byrådsmedlemmerne vides faktisk ikke grundet lukkethed omkring diskussioner og forhandlinger. Men der sendes et signal, at borgmesteren sammen med et fuldstændig enigt byråd står foran borgerne med en monolits styrke. Der sendes et signal om absolut enighed, der rent psykologisk fører til følelsen af tryghed. Der sendes samtidig et klart besked om, at forandring hverken er nødvendig eller mulig, således bliver dette (skin)billede efterhånden så dybt internaliseret i borgernes bevidsthed, at overvejelser omkring andre muligheder og alternativer i forhold til valg og administrationsskifte er ikke eksisterende. Kritisk tænkning tilsidesættes eller bedøves, når en umiddelbar solidarisk paternalisme florer og hersker. Det ser ud til at det positive ved en dominerende parti system bliver falsk positiv til sidst. Det er en vigtig grund, hvorfor vi i Fredericia har en umiddelbar farlig politisk og samfundsmæssig cocktail: en opposition uden konkurrenceevne og en massiv kognitiv letargi blandt borgerne.

Et klart problem er, at demokratiet har dårlige kår, når oppositionen ikke er i stand til at give kvalificeret modspil. Der er flere tegn på demokratisk underskud, bl.a. dårlig repræsentation af alle borgernes interesse, lav niveau af politisk deltagelse og manglende transparens i de forskellige kommisionsmøder i forhold til beslutningsprocesser. Selvfølgelig er Fredericia ikke en by i Rusland. Vi har uafhængige retsinstanser, en fri presse, en fri politisk scene hvor oppositionen kan udfolde sig og udfordre den socialdemokratiske styre, og det eneste der marginaliserer og begrænser oppositionens virke er dens egen svækkede konkurrenceevne. Det ser ud til, at en organiseret politisk opposition i Fredericia i længere tid har været i krise, og ikke er i stand til at udgøre en seriøs udfordring i forhold til det hegemoniske magtparti. Mange års valgresultater afspejler en besværlig, ja, nærmest fjendtlig miljø som oppositionspartierne operer i. Det kan ikke siges ofte nok, at en stærk opposition er et livsvigtigt element i forhold til etableringen af en gennemsigtig og ansvarlig administration, og dens svækkelse kan medføre et demokratisk tilbageslag. Derfor er udviklingen af en effektiv og meningsfuld opposition et kritisk behov for vores demokratiske politiske styre. Det er vigtigt at forstå, at det ikke handler om de enkelte oppositionspartiers skæbne, formål, osv, men det handler om bredere systemiske implikationer. Ligeledes er en aktiv lokalpresse vigtig, så uenigheder i kommunalbestyrelsen kommer frem kontinuerligt. Pressen skal analysere og fremlægge de faktiske forhold, og ikke blot skrive det, administrationsfolk i kommunen siger og gør.

Ecaterina Pedersen

Bestyrelsesmedlem Alternativet Fredericia

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X