BorgerFredericiaØkonomiPolitikSamfund

Nyt sygedagpengesystem tages i brug i kommunerne

Et nyt moderniseret IT-system og selvbetjeningsløsning skal gøre det lettere for borgere på sygedagpenge

Den 3. juni tager Fredericia Kommune sammen med resten af landets kommuner et nyt sygedagpengesystem i brug. IT-systemet hedder Kommunernes Sygedagpengesystem, forkortet til KSD.

Dermed får borgere, som er på sygedagpenge, glæde af et mere simpelt udbetalingssystem og selvbetjeningsløsning, hvor mange arbejdsprocesser er blevet automatiseret. Det gælder blandt andet styringen af sagsbehandlingen, udbetalingen af sygedagpenge og bogføringen.

Det nye sygedagpengesystem er også nemmere og hurtigere at bruge for kommunens medarbejdere, da det nye system henter mange informationer automatisk. Informationerne skal ikke indtastes manuelt, så det mindsker risikoen for indtastningsfejl. Det betyder også, at sagsbehandling, hvor der ikke mangler informationer, kan gennemføres automatisk. Det er kun ved sager, hvor noget skal undersøges nærmere, at der oprettes en sag til en medarbejder.

Lukket for telefoniske henvendelser
Indføringen af det nye IT-system betyder, at Team Sygedagpenge i Ydelsescentret holder lukket for telefoniske henvendelser fra borgere og virksomheder om sygedagpenge i perioden 15. maj og til den 10. juni 2020. I den periode henvises borgere til at ringe til Kontaktcentret på telefon nummer 7210 7000.

Du kan også læse mere om sygedagpenge på https://www.fredericia.dk/borger/arbejde-ledighed/sygedagpenge-hvis-du-e…


Sygedagpenge, hvis du er ledig

Er du syg og er lønmodtager, ledig eller forsikret selvstændig, kan du søge om sygedagpenge.

annonce

Den 3. juni 2020 tager Fredericia Kommune og resten af landets kommuner det nye system Kommunernes Sygedagpengesystem, KSD, i brug. Systemskiftet kan have betydning for dig, der modtager sygedagpenge. 

Lukket for Sygedagpenge teamets telefoner den 15. maj til den 10. juni
Da der i overgangen fra det gamle til nye system er mange opgaver, der skal løses, og sager der skal konverteres, træffes Sygedagpenge teamet ikke telefonisk fra den 15. maj til den 10. juni. 
Hvis du har spørgsmål, kan Kontaktcentret kontaktes på telefon nummer 7210 7000, og medarbejderne i kontaktcentret vil forsøge at besvare dine spørgsmål. 

Indberetninger efter den 14. maj 2020 udbetales efter den 3. juni
Fra den 14. maj 2020 kl. 00.01 sender NemRefusion ikke indberetninger videre til det gamle system, KMD Dagpenge. Indberetninger, der er sendt efter den 14. maj 2020, behandles i det nye system og udbetales efter den 3. juni 2020.

Udbetaling den 4. juni kræver et opkald til kommunen
På grund af systemskiftet, kan der ikke ske automatisk udbetaling torsdag den 4. juni. Dette vil berøre de borgere, som modtager udbetaling i ulige uger og hver 14. dag, og som står til udbetaling den 4. juni. 
Team Sygedagpenge beder derfor de berørte om at kontakte kommunens Kontaktcenter på 7210 7000. Så kan sagsbehandlerne sørge for en straksudbetaling i det nye system.

Facebook kommentarer

annonce
Kilde
Kilde:Kilde2:
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights