DanmarkTechUddannelse

Nyt nyhedsmedie skal gøre unge til mediebrugere

Det digitale ungemedie Seismo henvender sig til unge, der gerne vil følge med i den verden vi lever i, men som oplever de ”voksne” medier som fjerne, indforståede og skrevet i et svært sprog. Seismo udkommer hver dag med letlæselige artikler. Et af mediets bærende principper er at forklare det, som andre artikler opfatter som indlysende og alment kendt. Seismo udkommer på siden Seismo.dk.

Seismo er navnet på et nyt ungemedie, hvis primære målgruppe er unge i alderen 14-20 år. Seismo har tre principper for sin nyhedsstrøm: Nyhederne skal dække vigtige begivenheder eller diskussioner inden for bl.a. politik, videnskab, kulturliv og det at være ung. Artiklerne skal skrives i et sprog, der er letforståeligt. Svære ord, begreber eller referencer til personer og begivenheder skal forklares.

Med disse principper ønsker Seismo at gøre unge så mediekompetente, at de på længere sigt skifter Seismo ud med et af de store landsdækkende voksenmedier, som eksempelvis Politiken, Berlingske eller Jyllands-Posten.

Både de danske grundskoler og ungdomsuddannelser har vist interesse for Seismo. Skolerne skal danne eleverne til gode demokratiske borgere, og det er derfor naturligt at anvende nyheder i undervisningen. Her dækker Seismo et hidtil udækket behov for autentiske nyheder, der er letlæselige og letforståelige. En oplæsningsfunktion hvor teksten er indtalt af den skrivende journalist, støtter læsesvage og tosprogede elevers læsning, og kan samtidig bidrage til at udvikle deres sprog og/eller læsekompetence.

Det er da også en forundersøgelse foretaget af Seismo blandt grundskoler og ungdomsuddannelser, der har vist, at der mangler letlæselige nyhedsartikler, som kan gøre nyheder tilgængelige for læsesvage unge og unge, som normalt ikke interesserer sig for nyheder. Dette hul i markedet har Seismo set og sat sig for at lukke.

“Resultaterne fra forundersøgelsen støttes af tal fra PISA-undersøgelsen, som kortlægger unges læsefærdigheder. Ifølge PISA 2018 er 16 procent af de 15-årige i Danmark svagt læsende. Læselysten hos de 15-årige drenge er faldende. Unge med en svag socioøkonomisk- eller indvandrerbaggrund er markant svagere læsere end unge, som kommer fra en stærk socioøkonomisk- eller uden indvandrerbaggrund. Seismo er startet med en intention om at gøre noget ved dette”, forklarer Seismos ansv. chefredaktør Hans Bülow:

”Vores vision er, at Seismo skal ligestille unge, der kommer fra en sprog-fattig opvækst med unge, der er sprog-stærke, så alle kan deltage i samfundsdebatter og udvikle deres evner bedst muligt, forklarer Hans Bülow.

Stine Larsen bruger Seismo i undervisningen
En af de lærere, som har taget Seismo til sig, er Stine Larsen. Hun underviser 7. og 8. klasse i dansk på Skovbrynets Skole i Gladsaxe Kommune. Stine Larsen bruger Seismo som en fast del af sin undervisning.

”Som dansklærer vil jeg jo rigtig gerne have, at vi får læst nogle artikler. Det bruger jeg Seismo til. Det er læsevenligt. Det giver mine elever en fornemmelse for, hvad der foregår i samfundet, og så er det en sværhedsgrad, hvor de kan følge med,forklarer Stine Larsen.

Seismo udkommer alle hverdage med aktuelle nyhedsartikler fra klokken 7.00. Derudover producerer Seismo både baggrundsartikler og interviews.

Seismo har modtaget 60% mediestøtte fra Kulturstyrelsen, og beskæftiger 6 personer med daglig gang i København.

Seismo kan findes på hjemmesiden Seismo.dk

Links

annonce
Kilde
KILDE:
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X