BorgerDanmarkKoldingKulturKunstLivsstilSamfund
Trending

Nyt handlingskatalog for Kolding midtby og Kolding Storcenter

Onsdag d. 27. maj blev Koldings nye handlingskatalog for midtbyen og storcenteret præsenteret på et digitalt borgermøde. Kataloget er fyldt med konkrete forslag til at udvikle midtbyen og flere indsatser i kataloget er allerede skudt i gang.

Sidste sommer igangsatte politikerne i Kolding Byråd en stor proces med det sigte at lave et handlingskatalog med forslag til at udvikle Kolding midtby og Kolding Storcenter. Handlingskataloget samler op på en lang rækker undersøgelser, input og idéer og med investeringer for 25 mio. kr. er de første forslag i handlingskataloget allerede godt i gang med at blive til virkelighed.

Det betyder, at der allerede i løbet af 2020 er udsigt til flere oplevelser, grønne oaser og et tættere samarbejde i midtbyen. Blandt andet har Byrådet øremærket penge til legestationer i midtbyen, en ny legeplads på Vestertorv samt til en corona event-pulje. Flere oplevelser i midtbyen har netop været et af de ønsker, der kom frem på de borgermøder, der er gået forud for handlingskataloget.

Et andet stort ønske er flere grønne oaser og i år er der afsat tre millioner, som skal bruges på at gøre den sydlige del af Søndergade mere grøn og indbydende. Der har været flere midlertidige forsøg med grønne byrum, der har givet god erfaring og er blevet taget godt imod. Derudover er der også afsat penge af til flere træer i bymidten og til nye bænke og belysning i midtbyen.

Læs handlingskataloget som PDF:
https://www.kolding.dk/images/dokumenter/Borger/Byggeri_bolig_flytning/Byggeri/Arkitektur/200525_Handlingskatalog.pdf

Se videoen fra Webinaret Byliv og byrum via youtube:

Tættere samarbejde

Et andet stort tema i handlingskataloget er tættere samarbejde på tværs af midtbyens mange forskellige aktører. Midt i maj blev det besluttet at Kolding Egnsteater i Fredericiagade bliver et kulturelt fyrtårn og et mødested for generationer. City Kolding flytter ind i huset, og der skabes stærke partnerskaber mellem kultur og erhvervsaktører i midtbyen. Derudover lægger handlingskataloget også op til flere lokale erhvervssamarbejder og kvartersamarbejder.

-Der er for mig ingen tvivl om, at samarbejde er nøglen til at skabe et stærkere byliv. Derfor synes jeg også, at forslaget om at etablere tværlokale samarbejder i Koldings forskellige bykvarterer, som fx området i og omkring Munkegade giver rigtig god mening, siger borgmester Jørn Pedersen og fortsætter:

-Det er også et stærkt forslag at etablere et tværfagligt strategisk bylivsforum med repræsentanter for byliv, erhverv og kultur, der kan være med til at sætte fælles mål og rammen for Kolding by fremadrettet og det er derfor også et af de punkter vi nu vil arbejde videre med.

annonce
Kilde
Kilde:
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X