DanmarkLivsstilMiljøNaturPolitikSamfund

Nye målinger: Den grønne dagsorden står over for kommunalpolitisk gennembrud

Pressemeddelelse, Danmarks Naturfredningsforening

Natur, miljø og klima er blandt de vigtigste kommunalpolitiske temaer for vælgerne og har afgørende betydning for, hvor 2 ud af 5 vil sætte deres kryds ved kommunalvalget i november, viser nye målinger. Det er særligt sikring af rent drikkevand og flere grønne områder, som vælgerne vil have de kommende kommunalbestyrelser til at fokusere på.

Folketingsvalget i 2019 blev historisk grønt, og meget tyder på, at det samme bliver tilfældet med efterårets kommunalvalg. Den grønne dagsorden vejer i hvert fald tungt hos vælgerne og har for mange afgørende betydning for, hvor krydset skal sættes.

Hver tredje vælger anser klima, miljø og natur som et af de tre vigtigste områder, som kommunalpolitikerne skal tage sig af. Kun ældrepleje bliver prioriteret af flere. Det viser en ny måling, som Epinion har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening. Ser man isoleret på de yngste vælgere (18-34 år), ligger den grønne dagsorden ovenikøbet helt i top.

Samtidig viser en ny måling fra Electica, at den grønne dagsorden er det område, der vil have størst betydning for, hvor vælgerne sætter deres kryds d. 16. november. Her angiver 42 procent af de adspurgte netop klima, miljø og natur som et af de tre politiske områder, der vil have afgørende indflydelse på deres stemme ved det forestående kommunalvalg, mens næstflest (40 procent) angiver ældre og ældrepleje, og tredjeflest (23 procent) angiver kommunens økonomi.

At den grønne dagsorden er så vigtig for vælgerne op til kommunalvalget, glæder Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Billede: Danmarks naturfredningsforening

– Det er fantastisk, at den grønne dagsorden fylder så meget hos vælgerne, og at så mange ser den som et kommunalt kerneområde, der skal prioriteres rundt om på rådhusene. Kommunerne har et stort ansvar, hvad både natur, miljø og klima angår, og det bliver de kommende kommunalbestyrelser nødt til at leve op til. Heldigvis er det allerede et emne, der fylder hos politikerne og i den kommunale valgkamp, siger hun.

annonce

Historisk grønt kommunalvalg
Med klimaet, miljøet og naturen i top skiller det kommende valg sig ud fra tidligere. Kommunalvalgene plejer nemlig primært at handle om de klassiske velfærdsområder, forklarer Jesper Claus Larsen, der er vælgeranalytiker og ejer af Electica, og som står bag den ene måling.

– Det er første gang i kommunalvalgsregi, at vi ser den samlede grønne dagsorden være så markant, som den er i dag. Vi skal jo hele tiden holde os for øje, at i første instans, der er kommunalvalg altid velfærdsvalg, der handler om de ældre, børnene, skolerne, sociale forhold osv. Kommunalvalget bliver også et velfærdsvalg i år, men det kommer i særdeleshed også til at handle om den grønne dagsorden, siger han og fortsætter:

– Lige nu har vi to ting, som vælgerne siger, at kommunalbestyrelserne og borgmestrene skal fokusere på i de næste fire år. Det er den klassiske velfærd, og så er det den grønne dagsorden. Og det er nyt. Vi kommer til at se Danmarkshistoriens første grønne kommunalvalg.

Billede: Danmarks naturfredningsforening

Drikkevand er grøn topscorer
Ser man nærmere på, hvad det så er for nogle grønne initiativer, som vælgerne vil have kommunerne til at prioritere, tegner der sig et tydeligt billede.

Ifølge målingen, som Epinion har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening, mener hver fjerde vælger, at det er absolut vigtigst, at deres kommende kommunalbestyrelse fokuserer på at sikre rent drikkevand. Samlet set angiver 50 procent af de adspurgte netop sikring af drikkevandet som et af de tre vigtigste initiativer.

Næstflest (40 procent) mener, at deres kommende kommunalbestyrelse skal prioritere at sikre natur og flere grønne områder, mens affaldshåndtering er det, som tredjeflest (34 procent) har angivet som et af de tre vigtigste initiativer på det grønne område.

At drikkevandet topper listen, kommer ikke bag på Maria Reumert Gjerding.

– Det er helt enestående, at vi i Danmark kan få rent drikkevand direkte fra undergrunden, uden at det skal renses kemisk eller behandles på anden vis. Desværre bliver der fundet pesticidrester i drikkevandsboringer i stort set alle kommuner, og derfor er det ikke overraskende, at det er noget, der fylder hos vælgerne, siger hun.

Prioriteringen af rent drikkevand er særligt udtalt blandt vælgerne over 55 år, mens de 18-34-årige i særlig grad prioriterer natur og grønne områder samt ambitiøse klimamål.

Billede: Danmarks naturfredningsforening

FAKTA: Om Epinion-målingen

 • Målingen er gennemført i september 2021 blandt 1568 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover.
 • Epinion har spurgt: Hvilket spørgsmål er det efter din mening vigtigst, at politikerne i din kommune tager sig af? Placér de tre vigtigste emner i prioriteret rækkefølge:
  • Svarene fordeler sig således: Ældrepleje (40%), Klima, miljø og natur (34%), Skoler (25%), Kommunes økonomi og ledelse (24%), Forebyggelse og sundhed (23%), Socialt udsatte (17%), Beskæftigelse (17%), Vedligeholdelse af veje og parkeringsfaciliteter (15%), Erhvervsudvikling og vækst (14%), Offentlig transport (11%), Tiltrækning og fastholdesle af indbyggere i kommunen (11%), Almene boliger (10%), Dagtilbud (10%), Kultur- og fritidstilbud (10%), Integration (9%), Kommuneskat (9%), Offentlige ansattes arbejdsvilkår (9%), Ved ikke (4%), Grundskyld (4%) og Andet (3%).
 • Epinion har spurgt: Hvilke af følgende grønne initiativer er det efter din mening vigtigst, at den kommende kommunalbestyrelse i din kommune fokuserer på? Placér de tre vigtigste initiativer i prioriteret rækkefølge:
  • Svarene fordeler sig således: At sikre rent drikkevand (50%), At sikre natur og flere grønne områder (40%), Affaldshåndtering (34%), Bedre kollektiv transport og cykelstier (27%), Klima og skybrudssikring (27%), At reducere støj og luftforurening (24%), Bedre energieffektivisering (21%), Ambitiøse klimamål om CO2-neutralitet (20%), Bedre håndtering af spildevand (15%), Investering i grøn transport (14%), Skærpede miljøkrav til landbrug (10%), At reducere biltrafikken (9%), Ved ikke (5%), Andet (2%) og Ingen af ovenstående er vigtige for mig (2%).
 • Læs mere her.

FAKTA: Om Electica-målingen

 • Der er i alt gennemført 3.002 interview blandt et repræsentativt udsnit af vælgerbefolkningen i alderen 18 år eller derover. Dataindsamlingen er gennemført online i perioden 1. til og med 21. september 2021.
 • Electica har spurgt: Hvilke 3 af de følgende politiske områder vil have afgørende indflydelse på din stemme ved næste kommunalvalg?
  • Svarene fordeler sig således: Klima, miljø og natur (42%), Ældre og ældrepleje (40%), Kommunens økonomi (23%), Beskæftigelse og arbejdsløshed (21%), Folkeskole (21%), Kriminalitet og tryghed (18%), Transport og infrastruktur (17%), Børn og unge (15%), Sundhed (14%), Kultur og fritidsaktiviteter (14%), Daginstitutioner (13%), Sociale forhold (13%) og Integration (12%).
 • Læs mere her.


Pressemeddelelse, Danmarks Naturfredningsforening

Facebook kommentarer

annonce
Kilde
Pressemeddelelse, Danmarks Naturfredningsforening
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights