BorgerFredericiaSamfund
Trending

Ny veteran- pårørendekoordinator

Fredericia Kommune

Mød Lina, hun er vores nye veteran- og pårørendekoordinator.

For nogle er hun allerede et velkendt ansigt, for hun har været ansat i jobcentret de sidste 2 år. Lina har også stor erfaring indenfor det frivillige område, så hun har et godt indblik i både den kommunale verden og samspillet med organisationer, foreninger og civilsamfund.

Lina Lind Noltensmejer

Veterankoordinator i Fredericia:

Vejviser til veteraner og deres pårørende

Veterankoordinatoren hjælper og støtter alle veteraner og deres pårørende. Alle, der har været udsendte, samt deres pårørende, kan kontakte koordinatoren for, at høre mere om, hvilke tilbud og muligheder der er for dem.

Noget af det som veterankoordinatoren kan hjælpe med, kan f.eks være følgende:

  • Sikre 1 indgang til Fredericia kommune via en koordinerende indsats på tværs af afdelingerne.
  • Medvirke til at skabe en forebyggende og helhedsorienteret indsats.
  • Støtte og hjælpe det bagvedliggende netværk, som kan være børn, søskende, og bedsteforældre.
  • Støtte Interne og eksterne samarbejdspartner, fagpersoner, arbejdspladser og andre med hjælp og vidensdeling om målgruppen.
  • Skabe et tæt samarbejde mellem veteran, pårørende, kommune og andre relevante aktører – Få skabt et overblik.
  • kan være bindeled mellem veteran, pårørende og kommunen. Kan fungere som tovholder, budbringer eller bisidder efter aftale.

Veterankoordinatoren arbejder altid ud fra individuelle løsninger og altid med udgangspunkt i veteranen og familierne.* Fredericia.dk – veterankoordinator

annonce

Info, Fredericia Kommune

Facebook kommentarer

annonce
Kilde
Info, Fredericia Kommune
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights