FredericiaPolitik

Ny Borgerliste på banen: Den demokratiske borgerliste

Efter at have frameldt sit kandidatur hos SF har makkerparret Sune Nørgaard og Stig Gerdes nu oprettet en ny borgerliste. 
De går efter at vælte det socialdemokratiske magtmonopol, og især det sociale område står højt som prioritet. 

Kandidat

Sune Nørgaard Jacobsen

Kandidat

Stig Gerdes

Kandidat

Sune Nørgaard Jacobsen

Kandidat for Den demokratiske borgerliste

Kandidat

Stig Gerdes

Kandidat for Den demokratiske borgerliste

Den demokratiske borgerliste er en organiseret gruppe af borgere, der er fri af partipolitiske overvejelser og hensyn.

Vi opstiller som individuelle kandidater, med ret til at have individuelle holdninger på forskellige områder, men med en fælles enighed om de bærende principper i dette program.


§1. Vores primære formål med at opstille til byrådet er, at vi ønsker at indføre demokratisk kontrol med den kommunale forvaltning.
§2. Vi ønsker at de folkevalgte politikere tager ansvar for de beslutninger, der føres ud i livet i kommunen.
§3. Vi ønsker at der er fuld gennemsigtighed i forvaltningen, der arbejder for borgerne og ikke fagforeningerne eller partierne.
§4. Vi ønsker at ledere ansat i kommunen, eller gifte/samlevende til ledere ansat i kommunen, ikke samtidigt sidder i byrådet. Deres interesser skal varetages af fagforeningerne, og de må arbejde i andre kommuner, end dem de søger at blive valgt i.
§5. Vi ønsker at der skal være fuld habilitet i alle spørgsmål, og at inhabilitet straks fører til afskedigelser.
§6. Vi ønsker at de demokratiske grundregler efterleves, herunder at man offentligt meddeler, hvilke særinteresser man har, hvis man enten er ansat i kommunen eller er valgt til kommunalbestyrelsen.
§7. Vi ønsker at afvikle de mange særinteresser, der plejes i kommunen, herunder politiske og økonomiske netværk, der profiterer af adgang til forvaltning og kommunalbestyrelse.
§8. Vi ønsker at der drages omsorg for de svageste borgere, så de får den nødvendige og lovpligtige hjælp, uden hensyntagen til kommunens øvrige økonomiske interesser, eksempelvis i kulturlivet.
§9. Vi ønsker et tværpolitisk flertal i kommunalbestyrelsen, udenfor partipolitiske interesser, hvor borgmesterposten skal løftes af den bedst kvalificerede politiker, der ønsker at leve op til vores politiske program.

§10. Vi ønsker at møder i kommunalbestyrelsen er åbne og offentlige, samt at debatten fremmes og understøttes, uden indblanding fra forvaltningen, der kun er et serviceorgan for politikerne.

De er nu igang med at indsamle de underskrifter der skal til for at stille op til kommunalvalget. 

Sune Nørgaard og Stig Gerdes trækker kandidatur fra SF

Efter at have tilbudt sit kandidatskab for SF for ganske kort tid siden trækker Stig Gerdes nu igen sit kandidatur, det sker ovenpå at  SF’s Spidskandidat Sune Nørgaard har trukket sig som kandidat for partiet.  Sune skriver således på Facebook:  “Personlig integritet fremfor partifarve. Det er med et tungt hjerte at jeg må meddele jer, …

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X