DebatFredericiaPolitikSamfund

Når viden er forbeholdt de få

Læserbrev af Søren Haastrup, Alternativet Fredericia

Demokrati er et ord, der stammer fra de to oldgræske ord Demos, der betyder folk og kratos, der betyder magt eller styre; så man kan sige, at demokrati betyder folkemagt eller folkestyre sådan helt kort fortalt.

Andre har udtalt at;

  • demokrati er en livsform, der bygger på respekten for det enkelte menneske.
  • demokrati er hver enkeltes ret til på lige fod med andre at forme samfundet på en sådan måde, at det størst mulige antal mennesker opnår den størst mulige lykke.
  • demokrati er samtale og debat ført i størst mulig frihed mellem alle samfundets medlemmer.
  • demokrati er det princip, at de, der er berørt af en beslutning, bør være med til at træffe den, direkte eller indirekte. Princippet bør gælde overalt i samfundet

Hvis vi vælger at anskue demokratiet som ovenstående så ser det ud til at lokaldemokratiet her i Fredericia har det rigtig skidt.

Dels mener jeg det er yderst respektløst, at rigtig mange beslutninger træffes bag lukkede døre uden, at Fredericianerne får forelagt på hvilket grundlag beslutningerne er truffet. Det er ikke respekten for det enkelte menneske når vi har et repræsentativt demokrati så bør man som vælger vide, hvad den der repræsentere en mener og står for.

Hvis man som enkelt person har ret til på lige fod med andre at forme samfundet så er det yderst vigtigt, at man som enkelt person har samme viden. Når man som Byråd og kommune er så lukket som lokaldemokratiet er her i Fredericia så udelukker man en hel masse mennesker i forhold til at være med til på lige fod at forme lokalsamfundet. Man fratager en hel masse mennesker muligheden for at være andet end stemmekvæg. 

Demokrati er samtale og debat! Her i Fredericia så er der ikke rum til åben samtale og åben debat, men derimod inviteres man på lukkede kaffemøder og ”borgermøder” med lukkede agendaer og stramt styrede agendaer. Den åbne debat er meget svær at få øje på. Vi har et Byråd, der i den grad gemmer sig og især gemmer sig bag hinanden. 

Anskuer vi demokrati som værende folkemagt eller folkestyre så har vi et svært tilskadekommet demokrati her i Fredericia. Med den lukkethed, uigennemsigtighed og manglende borgerinddragelse vi ser her i Fredericia så har vi nærmere enevælde end vi har folkestyre, men med de vandtætte skotter, der er så ved vi ikke hvem, der sidder på tronen og fører dirigentstaven, er det forvaltningen, borgmesteren, byrådet vi ved det ikke. Det eneste vi ved det er, at Fredericianerne er forholdt muligheden for at deltage aktivt i lokaldemokratiet da viden om hvad der sker er forbeholdt de få.

Nu er man i gang med at undersøge diverse forvaltninger og jeg så personligt også gerne man valgte at undersøge teateret eller rettere faktisk gik kommunen igennem fra ende til anden, men er det som det plejer så vil man som Fredericianer kun høre enkelte brudstykker fra undersøgelserne og resten vil være viden forbeholdt de få fortrolige. 

Hvis vi skal have et velfungerende åbent, gennemsigtigt og inddragende lokaldemokrati så kræver det, at der gøres op med den syge politiske kultur, der hersker, hvor politikere og forvaltning gemmer sig og igen og igen viser, at de ikke vil åbne lokaldemokratiet op. De har haft alle muligheder så skal det åbnes op så skal der nye ind, der ikke er en del af det der foregår nu.

Åbenhed, gennemsigtighed og reel borgerinddragelse – det er Alternativet til det vi ser nu!

Søren Haastrup

Spidskandidat KV21

Alternativet Fredericia

 

Vis mere

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X