BorgerMiddelfartSamfundSindSundhed

Middelfart Kommune ændrer den sociale indsats: Borgere med brug for støtte i hverdagen får nu mere fleksibel hjælp

Borgere med udfordringer i hverdagen – f.eks. ensomhed, mangel på struktur, svære følelser (uro, bekymring, tristhed) eller manglende overblik over økonomien, skal fra 1. marts bruge 4Kløveren i Jernbanegade i Middelfart som indgang til Middelfart Kommune.
Her vil man fremover opleve en hurtigere og mere håndholdt, individuel hjælp, der både skal gøre den enkelte mere selvhjulpen og give mere sundhed og livskvalitet for pengene.

SUNDHED OG LIVSKVALITET
 
Hurtigere hjælp, bedre og mere rehabilitering, plads til individuelle hensyn og dermed højere livskvalitet. Det er målet med en omlægning af en del af Middelfart Kommunes sociale indsats, der skal hjælpe borgere med at blive mere selvhjulpne i deres hverdag.
 
Det gælder blandt andet en del af de borgere, som i dag modtager såkaldt bo-støtte i hjemmet. Altså forskellige former for pædagogisk støtte til at få hverdagen til at fungere.
 
Det nye tiltag trækker på erfaringer fra andre kommuner, hvor en fleksibel tilgang har givet gode resultater. Både for enkelte borgere, der er blevet mere selvhjulpne, og for kommunen som helhed, fordi anderledes arbejdsgange i nogle tilfælde kan gøre indsatsen både bedre og billigere.  
 
– Det er hele tiden vores opgave, at udvikle vores tilbud på området. Derfor har vi ladet os inspirere af egne erfaringer og løsninger fra andre kommuner, og på den baggrund valgt at udvide tilbuddene i 4Kløveren, som i forvejen har succes med at hjælpe mennesker, der har brug for en hjælpende hånd, forklarer Kaj Johansen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Middelfart Kommune.
 
– Det handler om, at de borgere, der ikke har brug for så meget hjælp, fastholder eller genvinder evnen til at være herre i deres eget liv, og nogle gange er de bedst tjent med en håndholdt og fleksibel hjælp, uddyber Kaj Johansen
 
Ændringen indebærer blandt andet, at de borgere der i øjeblikket modtager bo-støtte vil få gennemgået deres sag. Nogle vil få den samme hjælp som hidtil, mens andre vil få et tilbud via 4Kløveren, som også bliver indgang for borgere, der får brug for hjælp fremadrettet. 
 
Som noget nyt bliver der også mulighed for støtte via skærm og i grupper med andre borgere.

– I dag har vi ca. 250 borgere som modtager bo-støtte. Det skal nogle af dem blive ved med, men en stor del af gruppen modtager kun nogle få times hjælp om ugen eller endnu mindre. Dem har vi en forventning om, at vi kan hjælpe i 4Kløveren. Det kan være i form af helt lavpraktisk vejledning, støttende samtaler, ved at styrke deres sociale relationer til andre til frivillige organisationer eller andre former for støtte i hverdagen, forklarer Kaj Johansen.

Borgere, der er i tvivl, om 4Kløveren er det rigtige sted for dem, er meget velkomne til at kigge forbi eler kontakte 4Kløveren. Hvis 4Kløveren ikke har et relevant tilbud, kan 4Kløveren hjælpe med at bygge bro til andre former for tilbud eller støtte.

FAKTA:

  • Alle kan henvende sig i 4Kløveren, der er kendetegnet ved høj fleksibilitet. Den primære målgruppe er voksne borgere med fysiske eller psykiske handicap eller mentale og sociale problemer.
  • Det kræver ingen henvisning fra en læge eller andre at gøre brug af 4Kløveren. 
  • I forbindelse med omlægningen af indsatsen, vil der blive lavet en individuel faglig vurdering af hver enkelt borger, der i dag modtager bo-støtte, med henblik på om de skal tilbydes hjælp via 4Kløveren eller fortsætte med bo-støtte som hidtil.
  • 4Kløveren hjælper i forvejen med individuelle forløb og samtaler, hvis borgere har problemer med fx stress, angst eller konflikter. 4Kløveren tilbyder også praktisk hjælp til f.eks. at blive skrevet op i en boligforening, at få lavet telefonopkald, der kan være svære at klare selv og forskellige andre former for støtte.
  • Firkløveren kan bygge bro til andre myndigheder og tilbud.
  • Udvidelsen af 4Kløveren fejres med åbning/reception onsdag den 26/2 kl 14-16, hvor alle er velkomne.

annonce
Kilde
Kilde:
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X