BorgerPolitikSamfund

Mere sammenhæng i indsatser for borgerne

Social- og Beskæftigelsesudvalget har besluttet at omfordele midler mellem beskæftigelses- og socialområdet for at styrke sammenhængen på tværs for borgerne

I forbindelse med arbejdet med anbefalingerne fra Analyseenheden er der sket en omorganisering af jobcentrets ressourcer, så der i højere grad er fokus på kerneydelser som samtaler, den virksomhedsrettede indsats og uddannelsesaktiviteter generelt. Samtidig er der et stærkt politisk ønske om at skabe øget sammenhæng mellem social- og arbejdsmarkedsområdet for de borgere, der har brug for indsatser fra begge områder.  

Derfor har Social- og Beskæftigelsesudvalget besluttet at fordele midler mellem beskæftigelses- og socialområdet anderledes for at styrke sammenhængen på tværs for borgerne. Det betyder bl.a., at samarbejdet med Integrationsnet opsiges.

”Vi har valgt at afslutte samarbejdet med Integrationsnet, da vi ønsker en tættere sammenhæng mellem vores bostøtte– og beskæftigelsesområde. Vi tror på, at vi ved at styrke indsatsen i bl.a. den kommunale bostøtte kan give borgerne et bedre tilbud, som bringer dem tættere på deres mål og drømme”, siger Peder Tind, formand for Social – og Beskæftigelsesudvalget.

Integrationsnet har været leverandør til Jobcenteret siden 2006. De borgere, som i dag modtager hjælp fra Integrationsnets medarbejdere, vil blive kontaktet og inviteret til en samtale, så de er så trygge som muligt ved overgangen.

Samarbejdet med Integrationsnet stopper med virkning fra 1. maj.

Kilde
Kilde:

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Close
Close
X