DanmarkFredericiaSamfundSindSundhed

Lokale frivillige og Fredericia Kommune forsker i nye løsninger sammen

Psykisk sårbarhed er efterhånden en del af de flestes hverdag. Er man ikke selv sårbar eller pårørende, så møder man sandsynligvis psykisk sårbarhed i ens boligområde, i skolen eller på jobbet. En tredjedel af befolkningen vil komme i kontakt med psykiatrien, og psykisk sårbarhed er blevet en større samfundsudfordring end kræft og hjertekarsygdomme.

Derfor deltager Fredericia Kommune i et landsdækkende forskningsprojekt, der er iværksat af Peer-Partnerskabet, som drives af SIND og Det Sociale Netværk. Forskningen skal belyse effekten af en forebyggende indsats for psykisk sårbare og finansieres af VELUX FONDEN.

”Forskningen kaster lys over, hvilken forskel det gør, når man mødes i øjenhøjde og deler erfaringer med psykisk sårbarhed. For os som kommune handler det om, at når vi styrker borgerne, kan vi også bedre skabe meningsfulde løsninger sammen med borgerne. Det er utroligt vigtigt, at borgerne har mulighed for at spille en rolle. Ingen har lyst til at være den, der skal hjælpes altid,” siger Henriette Korf Graversen, der er fagchef for Social og Handicap i Fredericia Kommune.

Forskningen undersøger effekten af et 10-ugers gruppeforløb, kaldet ’Vejen til hverdagslivet.’ Grupperne ledes af frivillige fra Fredericia som selv har erfaring med psykisk sårbarhed. Denne form for støtte, der bygger på fælles livserfaringer, kaldes peer-støtte.

Der er brug for den forskning, vi laver – også internationalt. I hele verden ser vi en markant forværring i befolkningernes mentale sundhed. Sammen med kommunerne og Peer-Partnerskabet måler vi på effekten af en metode, hvor man som psykisk sårbar ikke bare er modtager af hjælp, men selv bidrager og deltager i et konstruktivt fællesskab. Meget tyder på, at det har et særligt potentiale.” siger Lene Falgaard Eplov, der er forskningsoverlæge i Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København.

 

Plads til de stærke sider

Mange med psykisk sårbarhed oplever, at de falder mellem to stole, hvor de har det for godt til at få hjælp, men for dårligt til at hverdagen fungerer. Her kan man blive overladt til sig selv, imens man får det stadigt dårligere. Per Svarrer har selv psykisk sårbarhed, og har ledt tidligere gruppeforløb i Fredericia;

Alle psykisk sårbare har erfaring med, at det er svært for andre at forstå, hvad man har brug for. Derfor er det afgørende at møde andre i lignende situationer, og opleve genkendelsen og hvor man kan bruge hinandens erfaringer til noget. Det er her man får inspiration til at gøre nye ting i hverdagen og gå ind i samarbejdet med andre på en anden måde,” siger Per Svarrer, der deltager i at gennemføre forskningsprojektet i Fredericia.

Forskningen skal kaste lys over, om peer-støtte kan spille en afgørende rolle, at i løse en af de aktuelt største samfundsudfordringer, hvor psykisk sårbarhed påvirker stadig fleres mulighed for fx at gennemføre en uddannelse og leve en selvstændig og meningsfuld tilværelse.

Vi gennemfører forskningen i samarbejde med kommunerne for at dokumentere, hvilken forskel lokale frivillige peers kan gøre, så færre får det virkelig dårligt og oplever mere alvorlige problemer i deres hverdag. Jeg har stor tiltro til, at forsøget vil vise, hvor betydningsfuldt det er. Samtidig er det vigtigt, at vi gennemfører forsøget sammen med kommunerne. Hver for sig kan vi ikke skabe en løsning, der tager så godt imod borgerne og peger ud mod hverdagslivet,” siger Knud Kristensen, der selv er frivillig og formand for Peer-Partnerskabet, som er dannet af Det Sociale Netværk og SIND.

Forsøget gennemføres samtidig i Fredericia Kommune samt i kommunerne København, Helsingør, Rødovre og Gladsaxe, og fortsætter ind i 2022. Forsøget er det første effektstudie i Danmark af peer-støtte. 

Pressemeddelelse, Det Sociale Netværk

annonce
Kilde
Pressemeddelelse, Det Sociale Netværk
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X