BorgerDebatFredericiaPolitikRegionen

Lars leder efter en Beredskabsplan for Krydstogtskibe – men foreløbigt forgæves!

Lars Rasmussen har de seneste dage, som mange andre Fredericianere deltaget i den heftige debat om
Krydstogt-skibe og deres anløb. Han udtrykker stor undren over, fraværet af en konkret beredskabs-plan for disse skibe og deres
anløb? “Hvad gør vi i forhold til Corona – smitten” skriver han spørgende?

Lars har udbedt sig og forgæves forsøgt at skaffe svar på
sine bekymringer i mere end 1 uge, og savner fortsat fyldestgørende svar.
Han har derfor tilsendt sin kommunikation til Fredericia.nu, i håbet om at en offentliggørelse kan
bringe ham et skridt nærmere en opklaring og afklaring?
Lars skrev første gang til bl.a. Susanne Eilersen og Turan Savas fra Sundhedsudvalget d. 4. marts 2020 kl.
15:44.
__________________________________
Emne: CORONA virus

“Jeg skriver til sundhedsudvalget i Fredericia kommune som jeg vil mene er det udvalg der
skal svare på mit spørgsmål. Er det ikke tilfældet håber jeg at mailen sendes til rette
person(er)”

“Har Fredericia kommune en beredskabsplan hvis det skulle vise sig at de krydstogtsskibe der
ankommer i løbet året medbringer CORONA-virus.”
Det første krydstogtskib er planlagt til at ankomme den 28. marts, er der fra Fredericia
kommune og danske myndigheder foretaget noget i den forbindelse?
Aflysning eller screening af passagerne inden de går i land?”
Med venlig hilsen
Lars Rasmussen
______________________________
Susanne Eilersen reagerede få timer senere onsdag d. 4. marts 2020 kl. 18:36 med følgende svar – /
______________________________
“Kære Lars
Mange tak for din henvendelse. Jeg kan godt forstå hvorfor du skriver og at du er bekymret. Jeg har sat
vores kommunaldirektør, XXXXXX på som cc. til dette svar. Og XXX vil sørge for at du får et fyldestgørende
svar på dine spørgsmål.”
Rigtig god aften
Venlig hilsen
Susanne Eilersen
1. Viceborgmester, Fmd. Sundhedsudvalget
Byrådet
Fredericia Kommune
______________________________
Lars rykkede for et svar i mandags, og henvendte sig derpå tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 12:54 – til
F.NU. /
______________________________

….“Jeg sendte en rykker mandag morgen, men heller ikke den har fået svar på.
Og som det ser ud lige i dag er det efter min mening himmelråbende at det ikke aflyses og at
der ikke er nogen fra byrådet der er ude og sige fra.
Handler det mere om økonomi end vores helbred og at sundhedsvæsnet ikke bryder sammen.
Smitte kan gå begge veje, en fra skibet kan bære det i land, eller det kan bæres ombord på
skibet. Vi skal forebygge, ikke helbrede. De enkelte byrådsmedlemmer der tier, samtykker.”
Skriver Lars
______________________________
Netop som vi samlede sagen op, dukkede et svar op fra Kommunaldirektøren i går onsdag d. 11.
marts 2020 kl. 09:52 /
______________________________

Kære Lars Rasmussen.
Efter aftale med Sundhedsudvalget skal jeg hermed svare på din henvendelse angående
krydstogtsanløb i Fredericia set i lyset af smitteudbruddet af Corona-virus.
Vi forventer aflysninger og ændringer i forhold til krydstogt og turisme i den kommende tid.
Fredericia Kommune vil have en klokkeklar vurdering fra de nationale myndigheder på den risiko, vi
står med ved at byde velkommen til krydstogtgæster i de næste måneder. Hvis der er bare den
allermindste risiko for smitte, aflyses eller udskydes krydstogtsgæsternes adgang til Fredericia, indtil
vi er ovre denne alvorlige krise.
I øvrigt vil et anløb – skulle det blive gennemført – være omfattet af kommunens beredskabsplan
for smittefare/forebyggelse.”

Venlig hilsen
XXXX
Kommunaldirektør
Direktionen
Fredericia Kommune
______________________________

“Kære XXXXX
Tak for svar.
Jeg har ikke fået svar på om Fredericia kommune vil screene eller hvordan det sikres at
passagererne ikke bærer virus?
Du bedes fortælle mig hvad kommunens beredskabsplan for smittefare/forebyggelse
består af, eller hvor jeg kan finde det?
Jeg kan se at der vil blive udleveret masker, håndsprit og handsker til de passagerer der måtte
gå land fra krydstogtskibet den 28. marts.”

“Jeg vil gerne på egne og borgernes vegne anmode om at alle byens borgere får samme
mulighed for at få håndsprit med mere udleveret.
Siden du sendte denne mail er yderligere 78 smittet i Danmark.
Jeg syntes rent faktisk, som mange andre borgere her i byen, ikke Fredericia kommune tager
dette særlig alvorligt, men tænker mere økonomi end borgernes helbred.
Ser frem til snarligt svar. Forventer ikke at skulle sende rykkere.”
Med venlig hilsen
Lars Rasmussen.
______________________________

Vi har desværre ikke kunnet finde den omtalte ’Beredskabsplan for Smittefare/forebyggelse’, som
Kommunaldirektøren henviser til, og Lars efterlyser her på F.NU.
Det er ganske enkelt ikke foreløbigt lykkedes os at spore den nogen steder.
Selvom den må anses for yderst relevant – de givne omstændigheder taget i betragtning.
Hverken Kommunen eller andre ellers relevante sites kender til dens eksistens, og ej heller Beredskabsplanen for Region
Syddanmark https://www.regionsyddanmark.dk/wm337765 , afslører at planen fra 2013 ganske enkelt
ikke findes længere?

Hvorvidt denne plan er blevet væk, ikke er offentliggjort eller skal findes andetsteds, ved vi ikke i
skrivende stund? Vi er også uvidende om hvorvidt denne evt. kommunale plan er identisk med
Region Syddanmarks, eller hvorvidt der er tale om forskellige planer?

Vi afventer svar fra Kommunaldirektøren.
Skulle én af vore læsere ligge inde med kendskab til ”Beredskabsplan for smittefare/forebyggelse”,
eller endnu bedre; en evt. ’Beredskabsplan for Krydstogt anløb’.
Hører vi her på redaktionen meget gerne fra dig.

En sådan finder vi jo også yderst aktuel med henblik, på evt. Terror.
Det vi har kunnet finde, er en ældre plan fra 2013, som henviser til, at der udarbejdes et karantæne
beredskab i løbet 2013 og 2014, og der henvises til mulige karantænefaciliteter på Ryes Kaserne på
side 40 –
Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland

Men denne plan gælder for Region Midtjylland, og det er selvsagt tvivlsomt om Ryes Kaserne kan
anvendes pt. da der dels er Politiskole, og stadig et omfang af militær tilstedeværelse.
Så decideret lokale Beredskabsplaner, som henvist til af Kommunaldirektøren er vi uafklarede omkring?
Men der findes aktuelle Planer.

For tilsyneladende har Sundheds – og Ældreminister – Magnus Heunicke, en plan for Krydstogt
anløb i København, Det afslørede han i hvert fald overfor avisen Sjællandske d. 24 feb. –
” – Hvis uheldet er ude, og et krydstogtskib anløber København med en eller flere smittede, er
vi klar til at isolere folk på enten Antvorskov (Slagelse – red.) eller Høvelte Kaserne (Farum –
red.).”
Som det kan læses af Borgmesterens – Appel –
https://www.fredericia.nu/borgmester-i-appel-til-fredericia-udskyd-alt-hvad-udskydes-kan/

Så gælder der af uransagelige årsager særlige omstændigheder for krydstogtskibe, som kræver et
nationalt påbud og særlige retningslinjer når det gælder Fredericia’s kommunale havne-selskab
ADP – og deres underafdeling Cruise Fredericia.

Vi hæfter os ved sammenfalden imellem ordlyden i Borgmesterens udmelding og den fra
Kommunaldirektøren.

Borgmesteren; 
”Jeg forventer aflysninger og ændringer i forhold til krydstogt og turisme i den kommende tid.
Som øverste politiske ansvarlig vil jeg have en klokkeklar vurdering fra de nationale myndigheder
på den risiko, Fredericia står med ved at byde velkommen til krydstogtgæster i de næste
måneder. Hvis der er bare den allermindste risiko for smitte, skal vi aflyse eller udskyde
krydstogtsgæsternes adgang til Fredericia, indtil vi er ovre denne alvorlige krise”


Kommunaldirektøren:
”Vi forventer aflysninger og ændringer i forhold til krydstogt og turisme i den kommende tid.
Fredericia Kommune vil have en klokkeklar vurdering fra de nationale myndigheder på den risiko, vi
står med ved at byde velkommen til krydstogtgæster i de næste måneder. Hvis der er bare den
allermindste risiko for smitte, aflyses eller udskydes krydstogtsgæsternes adgang til Fredericia, indtil
vi er ovre denne alvorlige krise.”


Vi skal beklage at vi IKKE har kunnet fremskaffe den manglende Beredskabsplan, og eller bare en
risikovurdering. Vi læser ud af den enige direktions enslydende udmeldinger, at de forsøger at få
nationale autoriteter til at vurdere risikoen for smitte ved anløb og forholdsregler.”

Hvilket dog ikke besvarer Lars’ bekymring? Er der en Plan?
Lars og de mange andre bekymrede borgere, som forgæves har forsøgt at få svar på ret konkrete
spørgsmål vedr. smittefaren og en evt. beredskabsplan for de Krydstogt-anløb, og måske havde
håbet på at få et klart og entydigt svar på deres ængstelse.
Må altså fortsat vente på et sådant svar fra de ansvarlige autoriteter her i byen.
Da de tilsyneladende kun kan træffe afgørelser om
Depotgården og andre lokale kommunale institutioner.

Indtil da er F.NU dog trods alt glade for, at Lars ikke blev overdænget med uddrag af
Beredskabsloven, eller at Kommunaldirektøren ikke nævnte hendes og Kommunens
Beredskabskabskommision!


Det ville have ført vidt, at skulle udrede trådene fra den dialog –
Bekendtgørelse af beredskabsloven

Kapitel 3

Det kommunale redningsberedskab

Organisation

§ 9. Det kommunale redningsberedskab hører under kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at den umiddelbare forvaltning af opgaver, der efter §§ 34-37 er henlagt til kommunalbestyrelsen, varetages af beredskabskommissionen. Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om kommissionens sammensætning. Kommissionen, hvis medlemstal skal være ulige, skal bestå af borgmesteren, der er formand, politidirektøren og et flertal valgt af kommunalbestyrelsen. Politidirektøren har ikke stemmeret i kommunale bevillingsspørgsmål. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde med forsvarsministerens samtykke udpege et andet medlem af kommunalbestyrelsen end borgmesteren til at indtræde som formand for beredskabskommissionen. Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen. Kommunalbestyrelsen kan udpege en eller flere medarbejderrepræsentanter som medlem af beredskabskommissionen.

 

Reklame

FREDERICIA.NU / M@Ru

Facebook kommentarer

Tags

Redaktionen

Redaktionen - https://www.fredericia.nu/tiehome/kontakt/ Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Close
Close
X