BorgerDebatFredericiaPolitik

Læserbrev: Miljølokummet Fredericia og Snoghøj Landevej

Fredericia kommune og byrådspolitikerne vil gerne redde verden, og har derfor udarbejdet strategien: Fredericia for Verdensmålene, der sætter retningen for kommunens arbejde med at fremme sundhed og trivsel i kommunen. Meget sympatisk og tiltalende. Det er bare ikke sådan virkeligheden er.

Fredericia for Borgernes sundhed og trivsel – og som man kan gøre noget ved her og nu – er aktivt blevet fravalgt til fordel for havnen (ADP) og dens aktiviteter, herunder tørhavnen (Taulov Dryport).

Konsekvensen af at prioritere havneaktiviteterne forud for sine borgere, har derfor ført til, at Fredericia ubestridt er blevet Danmarks miljølokum, hvad angår tung godstransport med lastvogne og containertrailere. Den uhyre mængde af lastvogns- og containerkørsel på alle tider af døgnet påfører Fredericias borgere mange lidelser i form af sundhedsskadelig støj og helbredsfarlig luftforurening i form af kvælstofdioxid (NO2) fra de tonstunge køretøjer.
Snoghøj Landevej er et af de bedste eksempler på støj- og miljøproblemet, og det bliver værre og værre.
Her er støjniveauet det 16-dobbelte af Miljøstyrelsens anbefalinger, og en 32 gange fordobling af WHO’s anbefalinger for, hvad der bør tåles af støj.
Et problem, der i den sidste ende tillige vil medføre manglende bosætning og yderligere forringelse af middellevealderen i forhold til vore nabokommuner.

Hvad gør kommunen for at støjbeskytte sine skatteydende borgere, der bor tæt på Snoghøj Landevej? På nuværende tidspunkt; ingenting. Den seneste støjhandlingsplan fra 2009 er aldrig blevet fulgt, hvilket indholdet af planen også pegede på var meningen. F.eks. stod der, at kommunen antog, at de berørte borgere ikke ville have højere støjskærme. En helt forkert antagelse; men de berørte borgere blev jo heller aldrig spurgt. Tværtimod øgede kommunen støjgenerne på Snoghøj Landevej via et usædvanligt dårligt asfaltarbejde, af to omgange.
Allerede her godt et år efter den sidste asfaltering er der nu synlige kørespor og brønddækslerne er mange steder kørt i stykker. Det medfører, at lastvognene og containertrailerne med høj fart og vanvittig dækstøj skramler, hopper og danser på vejen, hvilket også giver meget høje bump og rystelser i ejendommene. Snoghøj Landevej er ganske enkelt ikke bygget til den nuværende tonstunge og uforsvarlige hurtige lastvogns- og containertrafik. Ligeledes blev støjgenerne øget mange steder langs Snoghøj Landevej, idet udvidelsen af en i forvejen tre meter bred cykelsti med 20 centimeter medførte nedrivning af 22 centimeter brede støjværn, og blev erstattet af 11 centimeter smalle støjværn i samme materiale.
Det er vist kun i Fredericia sådan noget kan forekomme og accepteres. Med lanceringen den 12. august af, at en ny støjhandlingsplan skal udarbejdes, er der måske håb forude; især hvis de støjplagede borgere bliver inddraget. Jeg melder mig gerne.
Allerede nu kan jeg ved hjælp af faglige råd fra vejingeniører komme med effektive forslag til handlinger for at mindske det helt uacceptable høje og skadelige støjniveau på og omkring Snoghøj Landevej:

  • Nedsættelse af hastigheden fra 70 km/t. til 60 km/t.. Helst lavere. Færdselsloven giver mulighed for at nedsætte trafikhastigheden for at reducere trafikstøjen. Tiltaget vil med det samme halvere støjen og skåne vejen. Det skal ske med det samme. Herefter skal der opsættes ”stærekasser” mellem krydsene Snoghøj Landevej/Røde Banke og Snoghøj Landevej/Erritsø Bygade/Kystvejen. Alt for at fastholde hastighedsbegrænsningen og for at stoppe, at strækningen benyttes som en fartstribe, hvor lastvogne, personbiler og motorcykler kører racerløb. Det er jo tilfældet nu.
  • Udskiftning af de nuværende støjværn med både højere og bredere støjværn, der kan imødegå støj fra lastvogne og containertrailere. De berørte grundejere skal naturligvis inddrages, for at finde ud af, hvad der bygningsmæssigt er muligt og tåleligt.
  • Snoghøj Landevej skal ombygges med en rigtig underbund og vejbefæstelse, der kan håndtere den nuværende og kommende store tunge trafik. Det kan Snoghøj Landevej ikke på nuværende tidspunkt. Asfalten skal være et to-lags drænasfalt. Støjen vil da blive halveret med det samme. I nogle tilfælde kan støjen jf. Miljøstyrelsen endda reduceres fire gange. For at undgå utilsigtede bump skal vejafmærkning males på, og ikke som nu, støbes på.
  • Inden 25 år tyve år skal Snoghøj Landevej graves ned, og der skal lægges låg på vejen. En såkaldt Hamburg-løsning, hvilket harmonerer godt med, at Fredericia har en ambition om at blive Danmarks Hamborg. Da det er ADP’s landaktiviteter, som medfører et behov for en sådan løsning, skal ADP hvert år lægge penge til side til projektet med henblik på at betale størstedelen af de forbundne omkostninger.
  • Overordnet set skal der nu med det samme indføres tvangsruter for al tung trafik til og fra havnen. Det siger sig selv, at chauffører, som er på akkord altid vil skyde genvej. Et godt eksempel er Røde Banke, som i øvrigt også er en skolevej. Her foregår uforsvarlig megen lastvognstrafik fra Kongens Kvarter til havnen og vice versa. Den trafik skal naturligvis stoppe med det samme af hensyn til vejens beskaffenhed og støjgener; men først af alt også af hensyn til beboernes færdselsmæssige sikkerhed. Uvedkommende lastvognstrafik skal forbydes mellem krydsene Røde Banke/Gl. Landevej og Røde Banke/Mølleskovvej. Der er bare at opsætte skilte med ”Lastbil forbudt”. Hvor svært kan det være? Åbenbart meget svært i en kommune, der i øjeblikket sætter lastvogne og containertrailere før sine borgere.

 

Kære politikere og kommune. Tag solbrillerne af og kom ud i virkeligheden. Oplev hvorledes den tunge trafik skader Fredericia mere end den gavner. Her er der ikke behov for mere ”brød og skuespil”. Mindre plan, mere handling. Alt for at sikre en fornuftig og sund sameksistens mellem erhvervsliv og kommunens indbyggere. Der er nok at tage fat på for den flittige.

 

Henrik Krogh
Fhv. byrådsmedlem

Sanddal Engvej 2
Fredericia

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

 

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X