Debat

Læserbrev: Fredericias økonomi

Den 21. november 2017 er der valg til kommunalbestyrelsen i Fredericia. I den sammenhæng har vi mange potentielle medlemmer af byrådet. Mængden af kandidater er ikke for lille. Alle kandidaterne har noget de vil. De nuværende medlemmer af byrådet, der stiller op til et nyt valg vil alt det de ikke har gjort de foregående 4 år. Der må være mange røde ører i det spil.

Der er noget, der hedder politik, men i stor udstrækning bygger politik på økonomi, da mangt og meget ikke kan gøres uden penge. Men er der holdninger og økonomisk sans, der kan drive en kommune i den rigtige retning.

Jeg ville nødig sidde i et byråd, hvor hovedparten af medlemmerne ikke forstår økonomi. De fleste vil bruge penge på dit og dat, men pengene skal komme ind før de kan bruges.

Socialdemokraterne har de foregående mange år siddet for bordenden i byrådet, og et har resulteret i den nuværende forfatning uden visioner og uden overblik. Så vidt jeg husker, så havde Fredericia Kommune lånt i fremmed valuta, hvorved de tabte en del mio. kr.

Jeg hører nu fra socialdemokrater, at det er på grund af, at Venstre har siddet for bordenden i 4 år, at det hele er gået i stykker. Nej, det er hele strukturen, der er opbygget forkert, og det kan kun skyldes styringen fra bordenden gennem mange år.

I perioden før sidste valg i 2013 handlede byrådet i panik og fordrev en stor virksomhed, der nu har etableret sig andet steds. Ligeledes indgik det daværende byråd i panik aftale med RealDania om at opbygge FredericiaC. Hvis Fredericia selv havde stået for ideen, kunne det sikkert være udmærket, men nu vil der ikke komme økonomi ud af projektet de næste mange år. FredericiaC er således kun udgifter.

Udgifter i Fredericia Kommune
Alle de opstillede partier kan bruge pengene, men kan de også finde pengene? Det vi taler om, er at finde den rigtige balance mellem indtægter og udgifter. Ligeledes at finde frem til den rigtige fordeling af pengene. Her kommer socialpolitikken ind i billedet.

Indtægter i Fredericia Kommune
Når man sælger ud af kommunens ejendom, skal man være klar over, at det ikke er en indtægt men en kapitalflytning fra anlægskapital til likvid kapital. Hvis man arbejder med en virksomhed, så skal pengene reinvesteres, så de giver overskud, ellers er det en engangsforanstaltning. Når den likvide kapital er brugt, er pengene væk og kommer ikke igen. Blive den likvide kapital reinvesteret i noget, der øger indtægterne, omsætningen og overskuddet, så vil pengene i stedet blive til et bedre fundament.

Hovedparten af indtægterne i kommunen vil komme fra personlig skat, hvorfor den del af skatte indtægterne skal prioriteres.

Almindelig lønmodtagere og virksomhedsejere, der bor i Fredericia Kommune er fundamentet for kommunens økonomi.

Pendlerpolitikken er væsentlig. Hvis folk pendler ud af kommunen for at arbejde andre steder, så giver det et positivt skatteprovenu, men når folk bor andre steder og pendler ind i Fredericia kommune for at arbejde, så er det andre kommuner, der har skatteprovenuet.

Konklusionen er, at der skal bo så mange skatteydere og så få på overførselsindkomst som muligt. Virksomheder er en god ting, skattemæssigt er det begrænset kommunalt. Det er først når de ansatte også er boende i kommunen, at det tæller.

Overførselsindkomst
Alle på overførselsindkomst er offentlig ansatte og mennesker på socialforsørgelse. Når kommunen udbetaler løn til en i kommunen ansat, så beholder kommunen en lille del af lønnen gennem statens skattesystem. Dog udbetales alle pengene fra kommunen og lidt kommer tilbage. Det samme er tilfældet med mennesker på social forsørgelse. Her er der forskel, da nogle på social forsørgelse får penge af kommunen, der så får refusion fra staten i forskellig omfang, hvilket hos kommunen fører til kassetænkning der er meget uheldig. Det gælder især, hvis kommunen bevidst tænker i disse baner, men det er en politisk beslutning i byrådet, om man vil det!

Lønindkomst af ikke offentlig art
Mennesker, der får løn fra et firma, afgiver en del af lønnen til kommunen i form af kommuneskat, der først indgår i statens skattesystem og så tilbagebetales til kommunen. Provenuet af denne skat indgår fuldt ud i kommunens indtægter.

Derfor er det vigtigt, at så mange lønmodtagere af ikke offentlig art bor i kommunen, hvorved skatteprovenuet er optimalt. Ligeledes er det godt for kommunens økonomi, hvis man bor i kommunen og arbejder i en anden kommune, selv om det er en offentlig ansættelse.

Virksomhedsejere
Ejerne af en virksomhed i kommunen betaler selvfølgelig skat af den positive indkomst som lønmodtagere på lidt mere, da der ingen lønmodtagerfradrag er, men til gengæld kan de fleste virksomhedsejere drage nytte af virksomheden på anden vis, heraf er der ingen skat. Dette gælder med mindre virksomhedsejeren har indrettet det således, at vedkommende får udbetalt løn og dermed figurerer som lønmodtager.

Virksomheder i kommunen
Kommunens virksomheder betaler selvfølgelig også til kommunen og især giver det aktiviteter, men som regel også ansættelser og dermed lønmodtagere, der forhåbentlig bor i kommunen og som så betaler kommuneskat til kommunen.

Målsætning for kommunen
Således må det være en målsætning for kommunen, at så mange lønmodtagere som muligt bor i kommunen. Samtidig må det være en målsætning, at så få som muligt er på overførselsindkomst, da det er en udgift for kommunen.

Mennesker på overførselsindkomst på grund af sociale forhold skal reduceres, hvilket man bedst gør ved at hjælpe disse mennesker så meget som muligt på den rigtige måde. Giv dem så gode forhold som muligt uden stres. Ved at stresse syge mennesker bliver de mere syge.

Antallet af mennesker ansat i kommunen skal reduceres så meget som muligt, men ved at stresse ansatte i kommunen får man dårligere arbejde og flere sygedage.

Ledelse i kommunen
I mange kommuner har man ledere, der ikke er i stand til at lede på en konstruktiv og inciterende måde. Vi kan se i dagspressen, at mange ledere i det offentlige leder ved mobning i stedet for at motivere.

Det er selvfølgelig ledelsen i kommunen, men i sidste ende er det kommunalbestyrelsen med borgmesteren som den afgørende faktor. Hvis borgmesteren ikke kan se problemerne, så har resten af kommunalbestyrelsen vanskeligt ved at træde i karakter i denne sammenhæng.

Sammensætningen af borgere i kommunen

Diversiteten i kommunens borgere skal helst være stor. Hvis en kommunes indbyggere er for homogent, så går kommunen i stå.

Vigtigheden af, at alle samfundslag er ligeligt repræsenteret i kommunen, kan ikke undervurderes.

Krav til byråds kandidater

De skal:

Reklame
 1. Være oplyste
 2. Bredt orienteret
 3. Selvstændig tænkende
 4. Have et godt etisk fundament
 5. Helst have en lydefri baggrund
 6. Være initiativrige
 7. Være visionære
 8. Have et godt overblik og forståelse af det oven for bekrevne
 9. Være i stand til at stå fast ved egne synspunkter, men være åbne for argumenter
 10. Være åbne og sanddru indadtil og udadtil
 11. Have økonomisk indsigt

Jeg synes, at vi i fællesskab skal stille disse krav til alle byråds-kandidater.

Med venlig hilsen
Jens Jørn Pedersen
(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Close
Close
X