BorgerDebatFredericiaPolitikSamfund

Læserbrev: Demokratiet tilbage i Fredericia

I øjeblikket er der en underskriftindsamling for at få en uvildig undersøgelse af forløb og ansvar med hensyn til Fredericia Teater, der som bekendt blev erklæret konkurs tidligere i år.

Kurator, der åbenbart også er fast advokat for Fredericia Kommune, lagde en stor del af skylden på den tidligere teaterdirektør Søren Møller. Som vi udenforstående kunne forstå, så ”kunne” han ikke finde anledning eller indicier nok til at lægge skylden på hverken bestyrelsen for Fredericia Teater, hvor to kommunalbestyrelsesmedlemmer var medlem, eller på Fredericias kommunalbestyrelse, der i flere omgange har truffet beslutning på borgernes vegne om at bevillige flere mio. til støtte for teateret. De meldinger, der kommer fra flere kommunalbestyrelsesmedlemmer tyder på, at beslutningerne er truffet på et ufuldstændigt grundlag.

Hvorledes det konkret er foregået, har vi ingen mulighed for at få indblik i, da kommunalbestyrelsen har frikendt sig selv og lukket sagen, hvilket er yderst utilfredsstillende for borgerne i Fredericia Kommune, der har betalt i stedet for at få mange andre forhold i kommunen forbedret. Dette er ganske kort om de tydelige og problematiske forhold. Hvad der ellers er sket af samme karakter, har vi ingen mulighed for at vide, da kommunalbestyrelsens medlemmer måske har fået mundkurv på for at beskytte sig selv. Men som før nævnt er der kommet små informationer frem om, at kommunalbestyrelsen absolut ikke var enig i bevillingerne til teateret, men det var et fyrtårn for borgmesteren. Er det således udelukkende borgmesteren, der har mistet den økonomiske balance og måske frataget resten af bestyrelsen mulighed for indsigt?

Det, der så kommer frem, er, at sådanne sager egentlig ikke debatteres, men man bliver spurgt uden rigtig at blive spurgt, om man har indvendinger. Ved den procedure ser borgmesteren ikke engang op, men siger, at det så er vedtaget.

Hvis ovenstående er tilfældet, så betyder det måske, at socialdemokraternes medlemmer ikke rigtig har forstået princippet i et demokrati. På trods af navnet, er de vist hverken sociale eller demokratiske. Har de været ved magten så længe i Fredericia Kommune, at de ikke mener at skulle følge noget som helst andet end deres egne interesse, hvorved den demokratiske proces bliver tilsidesat? Og i sidste ende er det måske kun borgmesterens interesser, der tilgodeses, hvis de socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlemmer er for svage? Borgere har vist også været udsat for trusler om advokat mv. hvis de er gået imod socialdemokratiets interesse, hvilket er absolut utilstedelig i et demokrati, hvis det er rigtigt.

Men det betyder vel også, at de står med hele ansvaret for uklarhederne og den manglende demokratiske beslutningsproces. Hvis vi skal have demokratiet tilbage i Fredericia Kommune, så må det vel betyde, at socialdemokratiet skal stilles ud på et sidespor og måske sidde ved Østerstrand og kaste sten i Lillebælt indtil de respekterer demokratiet som sådan? Selv tidligere socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlemmer ryster på hovedet.

På baggrund af ovenstående er og bliver de andre partier hermed opfordret til at gå sammen og gøre sig synlige med fornuft, demokrati og gode forslag.

Lad os således gå sammen om at få demokratiet tilbage i Fredericia ved åbent og ærligt drøfte det, vi gerne vil med vort lille samfund, og hvad vi gerne vil med Fredericia som kommune og by.

Jeg er politisk uvildig, men jeg er borger i Fredericia!

Jens Jørn Pedersen

Sanddalvej 4
7000 Fredericia

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)


Omtalte undersøgelse: https://www.skrivunder.net/en_uvildig_undersogelse_af_hele_sagen_omkring_fredericia_teater?

 

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X