BorgerDebatFredericiaPolitik

Læserbrev af Jens Jørn Pedersen: “Sprogets vigtighed – dermed børnehaver og skoler”

For år tilbage havde jeg en tæt samtale med den svenske forfatter Göran Tunström. Her gav han udtryk for noget, som jeg aldrig har glemt. Han sagde: Sprog er det vigtigste vi kan give vore børn!

Vi som mennesker har muligheden for, at give udtryk for tanker og forståelse i et meget komplekst sprog. Den amerikanske professor Noam Chomsky skriver, at et menneskes udtryksmuligheder via sproget er praktisk taget ubegrænset. Samtidig er sproget psykosomatisk, hvilket vil sige, at et sprogligt udtryk kan have indvirkning på soma, det fysiske. Således kan vi opfatte mennesket som en helhed. Man har tidligere talt om at undervise det hele menneske, hvilket betyder rigtig meget, men det vigtigste værktøj for at ramme så bredt er sproget, der skal kunne rumme det hele. Med sproget følger også forståelsen. For at kunne forstå er der brug for en sproglig basis og en forståelsessfære, der bygger på erfaring på forskellig vis. Opgaven er således at udbygge sproget og forståelsen i vid forstand. Nu er det også sådan, at sproget ikke er begrænset til det verbale, sproget er også fysisk. Det vil sige, at vi også har et fysisk sprog og kan kommunikere med det. Derfor taler vi om det hele menneske, der mindst består af det intellektuelle menneske, det rationelle menneske, det musiske menneske og det fysiske menneske.

Et barn har uendelig muligheder, når det bliver født! Måske er mulighederne ikke ens for alle, men mængden af muligheder er stadig meget stor. Der er udarbejdet mange undersøgelser, der alle tyder på, at især de første år af et barns liv er vigtige for udvikling af sproget og forståelsen. Ikke forstået sådan, at det stopper med de første år, men det er meget vigtige. Den intellektuelle udvikling fortsætter indtil man er midt i tyverne, herefter er det mere erfaringen, der tæller. Vi skal også være bevidste om, at et valg for et barn udbygger nogle muligheder, men samtidig afskærer det andre. Et valg er således også et fravalg.

Ovenstående som baggrund for mit egentlige ærinde i denne sammenhæng nemlig børnehaver og skoler i Fredericia.

Allerede Frederik den IV vidste, at et samfunds udvikling var meget baseret på befolkningens viden og oplysning, hvorfor han oprettede Rytterskolerne i første fjerdedel af 1700-tallet. Det gælder stadig.

De første år er utrolig vigtige, derfor skal de bedste lærere og undervisere være i børnehaven og de første klasser, hvor det især drejer sig om det sproglige udvikling og ikke bare opbevaring. Når børnene har udviklet sprogets nuancer og mangfoldighed, så vil den senere tilegnelse af viden være meget lettere. Vi skal også her tage det tidligere nævnte i betragtning, at sproget er psykosomatisk, hvorfor også den fysiske udfoldelse har betydning for den sproglige udvikling.

En kommunes udvikling er meget afhængig af børnenes og unges udvikling. Det er således en opfordring til at lægge vægt på, at alle skoler i Fredericia er optimale. Endvidere er det vigtigt for kommunens positive udvikling, at der bliver oprettet mellemlange og videregående undervisning og uddannelse. Fredericia er en arbejder by, hvilket er ærværdigt, men det er samtidig vigtigt, at udvikle den højere undervisning og oplysning.

Fhv. højskoleforstander
Jens Jørn Pedersen – Fredericia

 

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

 

 

 

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X