Alternativet Fredericia

Alternativet Fredericias kandidater til #KV21:

Kommunalvalget 2017: 

Billede: KMDValg

 

Kommune info
Status på optælling:Resultat
Ajourført:12:51 22-11-2017
Listestemmer:173
I alt stemmer:389
 • Lokal Klima – Handling nu!
  • Lokal Klima-plan for hele Fredericia Kommune – opland og Landzoneområder skal med 
  • Plads til natur i Elbodalen og på Trelde Næs –
  • Klima – udvalg – (borgerdrevet – skal vurdere indkøbspolitik – uden politikere – cirkulært forbrug)
  • By, bolig og erhverv / lokale løsninger –
  • Nye Boliger i gamle bygninger – Nye Boligplaner – boligkommission –
  • Erhvervslivet skal tage medansvar –
 • CO2 reduktionsplan –
  • Google på fjernvarme-nettet – (millioner af tons CO2 reduktion fra Skærbækværket).
  • Energi rigtig by – overskudsvarmen findes – skal gøres attraktiv og lokal.
  • Energi tiltag og genvinding – Erhvervslivet involveres – solceller på erhvervsbygninger –.
  • For Havn og erhverv
  • Trafik Støjplan for belastede områder (samarbejdsråd)
 • Plan for ned lukning af Raffinaderiet –
  • Shell / Crossbridge stop for forureningen fra Havneterminalen –
  • Plan for opgravning af Olierør langs Østerstrand – de er 60 år –
 • Ny politisk kultur 
  • Ansvarlighed – og habilitet – (Afskaffelse af honorarer til byrådsudpegede i div. selskaber).
  • Åbenhed – (Fuld aktindsigt i høringer, – udbud, – byggesager og licitationer).
  • Gennemsigtighed i alle politiske beslutninger – (ADP skal evt. frasælges 49 % – på basis af Økonomisk vurdering ved indsigt!)
  • Stop for vækst – eks. affaldsvækst – plan for reduktion –
 • Hav-naturreservat – Lillebælt – (20 % ud fra eksisterende Natura 2000 områder)
  • Miljøtilsyn der virker
 • 100 % Rent drikkevand –
  • 0 % grænseværdier –
  • Oplands-naturplan – grundvandsboringer skal sikres og beskyttes!
 • Invester i mennesker –
  • Jobcenter = jobforløb – ikke sygesamtaler + sengeliggende ressourceforløb.
  • Opsøgende social ombudsmand til Handicappede og Udsatte
 • Bæredygtig Kunst og Kultur – økonomiplan for Teatret!
 • ”Sæt Folkeskolen Fri” –
  • Børne rettigheder – børne-ombudsmand –
  • Stipendie-ordning/klippekort til fritiden – kan søges af børn – forældre, foreninger og institutioner.
  • Børn – unge, skole og undervisning – er den vægtigste faktor i bosætning.
  • Trivsel – ikke test
 • Campus – ”Det Grønne Universitet” –
  • Bacheloruddannelser –
  • eks. ’klimareduceret produktion’ og ’cirkulær driftsøkonomi’ mv.
 • Bæredygtig Turisme –
  • Stop for krydstogtskibe.
  • Bredere fokus på Sports – events – Triathlon / BMX / Garder-træf mm.
  • Optimering af Cykel turisme –
  • Outdoor, lystfiskeri og camping
  • Shelter-’by’ i Kastellet
 • Levedygtigt og bæredygtigt Teater og kultur –
  • Økonomisk plan for teatret og kontrol af bestyrelse

Grønt HÅB – til et Nyt Fredericia.

Lokal Klima-handling og tænkning – Grøn – Økonomisk og Social bundlinje = rigere liv – rigere by!

 

 

 

annonce
annonce
Back to top button
Verified by MonsterInsights