BorgerFredericiaKulturLitteraturSamfundSindSundhed

Kultur hjælper ældre ud af ensomhed

Fredericia Bibliotek bruger kulturen til at forebygge ensomhed blandt kommunens ældre borgere

Ensomhed hos mennesker og især hos ældre er en alvorlig udfordring i samfundet. Men Fredericia Bibliotek har succes med at bruge kulturen som en løftestang til at bryde ensomheden blandt den ældre del af fredericianerne.

”Med projektet ”Ældrefællesskaber og biblioteker” er det lykkes vores bibliotek at gøre en positiv forskel og bringe både rum og kompetencer i spil. Biblioteker og kulturen har i sig selv et stort potentiale til at modvirke ensomhed blandt ældre, og det har vores eget bibliotek udnyttet med stor succes”, siger formanden for Kultur og Idrætsudvalget, Lars Ejby Pedersen.  

Formålet med projektet ”Ældrefællesskaber og biblioteket” er at bryde ensomhed og øge livskvaliteten med kulturelle aktiviteter som omdrejningspunkt. Fredericia Bibliotek har skabt et fællesskab for 19 pensionister, hvor de kan mødes og dele fælles oplevelser inden for kultur og livet i Fredericia. Senest har ældregruppen, som de også bliver kaldt, sammen med en medarbejdere fra biblioteket været på besøg på Fredericia Bymuseum. Det satte gang i en række interessante samtaler om livet i Fredericia de seneste årtier.

I projektets opstartsfase har biblioteket samarbejdet med Plejen omkring at forbygge ensomhed blandt ældre. Projektet trækker da også tråde til målsætningerne i Længst Muligt I Eget Liv, som sætter ældre og andre med plejebehov i stand til selv at klare hverdagen og leve et så aktivt og uafhængigt liv så længe som muligt.

”Det er en fornøjelse at se, at biblioteket også deltager i kampen mod ufrivillig ensomhed. For heldigvis behøver ensomheden ikke at være kronisk. Det er aldrig for sent at opleve nærhed og blive en del af et fællesskab”, siger formanden for Senior- og Handicapudvalget, Susanne Bjerregaard Mørck.

Det er bibliotekar Anja Skaar Møller fra Fredericia Bibliotek, der er tovholder på projektet, og som er vært og arrangør af møderne i ældregruppen på biblioteket.

Via
Via
Kilde
Kilde
Vis mere

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X