fbpx
BæredygtighedMiljø

Kort og godt om beton som ressource

Betonaffald er hot – det rummer nemlig et potentiale for ressourceeffektivitet, miljøgevinster – og måske også økonomiske gevinster. Det er nogle af de ting, som undersøges i de nye initiativer om genanvendelse af betonaffald til ny beton.

Holland vil vise vejen med en ny betonaftale
I slutningen af 2018 indgik den hollandske regering og industri en betonaftale, som har til formål at gøre beton mere bæredygtigt. Forinden havde aftalen været i EU-høring.

Betonaftalen er et fælles initiativ fra hele værdikæden for beton, som har til formål at fremskynde bæredygtig beton. Den bidrager til en væsentlig reduktion af betons miljøpres og styrker de deltagende virksomheders innovation og konkurrenceevne. Den brede inddragelse af både private og offentlige kunder giver aftalen ekstra styrke i forhold til at opnå aftalens mål. Holland vil vise omverdenen vejen.

Betonaftalen indeholder konkrete mål og ambitioner for værdikæden. Eksempler herpå er:

  • 30% reduktion af CO2-udslippet i 2030 i forhold til 1990 
  • 100% højkvalitets genanvendelse af frigivet beton 
  • 5% af det samlede volumen af aggregater med konkrete affaldsstrømme

Det angives i aftalen, hvilken part der vil realisere disse mål og ambitioner. Parterne har endvidere aftalt at anvende den nationale bestemmelsesmetode (Milieu Kosten Indicator-Waarde, MKI-waarde) til at bestemme CO2-reduktionen.

Zürich by deler viden om genbrug af beton med europæiske byer
Byen Zürich har sat sig som mål at genanvende så meget betonaffald som muligt i sine projekter og har over de seneste år opnået betydelige erfaringer. Byen var fornylig vært ved et besøg fra andre europæiske lande, hvor både miljø- og byggemyndighed og industrien delte ud af erfaringer som viste udviklingen med genanvendelse af betonaffald. Konkrete eksempler blev inddraget, f.eks. Letzigrund sport stadium med on-site reuse of concrete
City of Zürich har udgivet et kortfattet faktablad på engelsk om genanvendt beton, og kan man tysk er der her referencer til en række relevante undersøgelser og projekter

Og nyt fra hjemmefronten
Nyt PhD projekt skal bidrage med faktuel viden om genanvendelse af beton både som ubundne bærelag i veje, og som erstatning for grus og sten i ny beton. Projektet skal tage udgangspunkt i danske forhold for at finde løsninger, som passer til netop danske behov. Det vil indeholde både eksperimentelt arbejde og livscyklusvurdering af relevante danske anvendelsesscenarier. Livscyklusvurderingen skal bidrage til at kortlægger, under hvilke aktuelle omstændigheder det giver mest bæredygtighed at anvende genbrugstilslag i ny beton i forhold til den nuværende anvendelse som vejfyld. Som led i projektet udvikles en konkret guide til, hvordan en blanderecept for beton med genbrugstilslag kan sammensættes med udgangspunkt i krav til den nye beton.
Projektet er etableret som et samarbejde mellem DTU Byg, Dansk Beton og Norrecco A/S
Læs mere om projektet her

Nu kan alle få leveret bæredygtig beton baseret på genbrugsbeton. Det skriver Ritzau i en pressemeddelelse. Dansk Mobil Beton A/S har i samarbejde med Teknologisk Institut og Norrecco A/S og med støtte fra Innovationsfonden udviklet en række nye kvalitetsbetoner baseret på op til 100% genbrugsbeton, der nu sælges direkte til både private og professionelle.

Facebook kommentarer
Vi er til at for hjælpe hinanden
Vis mere
Back to top button
Close
X