DanmarkØkonomiRegionenVirksomheder

Konsortium vil gøre Sydjylland til centrum for sektorkobling

Pressemeddelelse, Energy Cluster Denmark

STRATEGISK SAMARBEJDE: Stærke partnere bag konsortium vil etablere et center for sektorkobling i Sydjylland.

”Sektorkoblingen er den akse, som den grønne omstilling drejer om”, siger Steen Brødbæk, CEO i Semco Maritime.

I september indgik erhvervsminister Simon Kollerup (S) og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse en aftale om, at der skal etableres otte, regionale erhvervsfyrtårne i Danmark, som alle skal dyrke regionale styrker og potentialer for vækst og nye arbejdspladser.

Midlerne skal udbydes i åben konkurrence på tværs af landsdele, og det er afgørende med en stærk lokal forankring, og det er et krav, at aktører går sammen i konsortier med ejerskab og forankring i hele den pågældende geografi. Virksomhederne Semco Maritime og Danfoss sætter sig nu spidsen for et konsortium, som vil etablere et Center for Sektorkobling som Sydjyllands vision om et erhvervsfyrtårn inden for vedvarende energi og energieffektiv sektorkobling.

”Sektorkoblingen er den akse, som den grønne omstilling drejer om”, siger Steen Brødbæk, CEO i Semco Maritime og formand for det Regionale Vækstteam i Sydjylland:

”Viden, indsigt og spidskompetencer på sektorkobling bliver afgørende for, at energisektoren kan levere den CO2-neutrale energi, som industri, transportsektor og landbrug har brug for”, siger han.

annonce

Den grønne omstilling betyder at fossile energikilder som kul, olie og gas skal erstattes af vedvarende energikilder og energieffektive løsninger. For at komme bedst, hurtigst og billigst i mål er det helt afgørende at nedbringe det samlede energibehov, og sørge for, at vi får mest muligt ud af den energi, vi allerede producerer ved integrerede energisystemer, der kobler traditionelle energikilder som el-systemet, samt gas-, fjernvarme- og fjernkølenettet sammen og udnytter kildernes samlede potentiale. Det skaber fleksibilitet i systemet, fører til en hurtigere udrulning af vedvarende energi og samler omkostningerne.

Sydjylland spiller central rolle i den grønne omstilling

Et nyt Center for Sektorkobling vil med fordel kunne forankres i Sydjylland, hvor det vil styrke viden og udvikling af allerede eksisterende kompetencer.

”Dansk erhvervsliv er allerede førende inden for vedvarende energi og effektivisering af energiforbruget. Det er løsninger, resten af verden også har brug for i den grønne transformation, og vi kommer til at fremvise dem, når det internationale energiagentur afholder deres globale energieffektivitetskonference i Sønderborg næste år,” siger Lars Tveen, koncernchef for Danfoss’ regioner.

Lars Tveen påpeger, at det ikke er tilfældigt, at et nyt Center for Sektorkobling placeres i Sydjylland.

”Sydjylland spiller en central rolle i den grønne omstilling bl.a. på grund af ProjectZero, som er Sønderborgs vision for hvordan kommunens CO2-udledning kan reduceres til nul i 2029. Her har vi allerede arbejdet med sektorkobling bl.a. ved at tage overskudsvarmen fra vores datacenter, som ved fuld udbygning i 2024 kommer til at dække 25 procent af varmeforbruget på hele Danfoss”, siger han

Nødt til at blive bedre

En effektiv sektorkobling kræver smartere, digitale energisystemer med et mere holistisk syn på, hvordan energi produceres, forbruges og lagres. Danmark er allerede langt med at samtænke energisystemet, men langt fra målet.

Det kan et Center for Sektorkobling bidrage til:

”Vi står på tærsklen til en ny energikrise, og er nødt til at få mere ud af den energi, vi allerede producerer. Danmark kan også her vise vejen for resten af verden, men til at begynde med har vi nogle udfordringer, som vi skal have løst. Center for Sektorkobling skal hjælpes Danmark med at identificere både de tekniske og de politiske barrierer for sektorkobling, men centret skal også give os bedre indsigt i fordelene ved sektorkobling, og valide tal på, hvor lang sektorkobling kan hjælpe os på vejen til klimaneutralitet,” siger Lars Tveen.

Det er klyngeorganisationen Energy Cluster Denmark, som sammen med Erhvervshus Sydjylland står for at udarbejde og indsende ansøgningen til Erhvervsfremmebestyrelsen senest d. 23. november 2021.

Pressemeddelelse, Energy Cluster Denmark

Facebook kommentarer

annonce
Kilde
Pressemeddelelse, Energy Cluster Denmark
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights