BæredygtighedGenbrugKoldingSamfund

Koldings arbejde med affald får international opmærksomhed

Kolding Kommune arbejder med designtænkning og borgerinddragelse, når der er nye ideer på affaldsområdet. 23.-24. januar besøger en europæisk delegation inden for affaldsbranchen Kolding for at få indblik i, hvordan arbejdet foregår i praksis.

I Kolding Kommune er borgerne både vant til døgnåbne genbrugspladser og sortering af mad- og restaffald hjemme i privaten. De tiltag er sjældent set i andre europæiske lande.

Netop derfor er det to af de ordninger, som en 20-personers gruppe med deltagere fra Litauen, Belgien, Italien, Holland og Bulgarien, skal høre mere om under et besøg i Kolding torsdag 23. og fredag 24. januar.

Besøget sker som led i EU-projektet SMART WASTE, som Kolding Kommune deltager i sammen med fem andre partnerlande frem til 2023. Det er kommunens renovationsafdeling Redux – Affald og Genbrug, der er vært for besøget, og projektleder i cirkulær økonomi Kim Ankjær Nielsen ser frem til at tage imod deltagerne.

”Vi ved, at der er stor interesse for at høre, hvordan vi inddrager borgerne i arbejdet med at minimere affald i kommunen. Delegationen er også spændte på at se, hvordan vores arbejde med designtænkning udmønter sig i praksis, så de skal selvfølgelig en tur forbi den nye genbrugsplads på Bronzevej, hvor alt fra indretning af pladsen til skiltene har været gennem en designproces,” siger Kim Ankjær Nielsen, projektleder i cirkulær økonomi.

 

Besøget vil desuden indeholde

  • En byvandring, hvor deltagerne vil få præsenteret nogle innovative tiltag inden for affald, vand og varme (fx hvordan boliger og bænke bliver varmet op med spildevand)
  • Introduktion til Kolding Kommunes affaldslandskab: Hvordan bliver affaldet indsamlet og sorteret, og hvem aftager affaldet
  • Et besøg på Kolding Nord Genbrugsplads på Bronzevej 3 for blandt andet at høre mere om de tilbud, der er til Kolding Kommunes borgere (fx muligheden for at tage gratis ting med hjem fra genbrugspladsen og muligheden for at benytte værksteder til reparationer)
  • Et besøg i byrådssalen, hvor delegationen skal deltage i en designworkshop om affald. Ideen er at indlemme resultaterne fra workshoppen i fremtidig planlægning på affaldsområdet.
 

Delegationens besøg bliver i øvrigt det eneste i Danmark gennem SMART WASTE-projektets levetid frem til 2023. Projektet skal blandt andet være med til at klarlægge, hvorvidt affaldsplaner og andre politiske instrumenter på affaldsområdet gør en positiv forskel i forhold til at reducere affaldsmængder. Der kommer nemlig mere og mere affald i disse år i takt med, at europæernes forbrug øges.

Formålet med SMART WASTE-projektet er at flytte viden, både mellem projektets seks partnere og ud til de andre EU-lande, så alle kan blive endnu bedre til genbruge mere og minimere affald.

EU-projektet understøtter de aktiviteter i Kolding Kommunes affaldsplan, der handler om at øge fokus på cirkulær økonomi.

 

Fakta om EU-projektet SMART WASTE

  • Den fulde titel er “SMART WASTE: Innovation in Waste Management Policies”.
  • Projektet løber i fire år, frem til udgangen af 2023.
  • SMART WASTE hører under EU-programmet Interreg Europe, der har til formål at forbedre regionale udviklingspolitikker gennem udvekslinger af erfaringer, know-how og god praksis på europæisk plan.
  • Interreg Europe støtter projektets arbejde med 8,7 mio. kroner, hvoraf Kolding Kommune får 1,45 mio. kroner.
  • Projektet tæller fem partnere fra Danmark, Holland, Italien, Belgien, Bulgarien og Litauen.
  • Læs mere om Kolding Kommunes deltagelse i projektet

annonce
Kilde
Kilde:
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X