BorgerKoldingSamfund

Kolding Kommune fraråder badning ved to strande

Kolding Kommune fraråder badning ved Teglgården og Mindegården Strand ved Hejlsminde samt ved Fristrand, som ligger lige nord for Binderup Strand. Ved begge strande er der fundet for mange E. colibakterier i badevandet.

Kommunen foretager løbende analyser af badevandet i sommerhalvåret, og ved den seneste analyse er der konstateret for høje værdier af E. colibakterier ved Teglgården og Mindegården Strand samt ved Fristrand. Efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed frarådes badning ved de pågældende strande, og torsdag eftermiddag er der opsat skilte ved strandene på dansk, engelsk og tysk.

”Fristrand ligger nord for Søren Krogs Vej og grænser mod syd op til Binderup Strand. Vi har selvfølgelig også fået taget vandprøver syd for Søren Krogs Vej. Her er der ikke konstateret så høje koncentrationer af E. colibakterier, at badning frarådes. Det kan godt lyde lidt mærkeligt, at badning kun frarådes på en del af stranden, men strøm og fortynding af vandet gør, at det på de tilstødende strande er vurderet, at det ikke er nødvendigt at lukke for badning. Man kan således fortsat bade på Binderup Strand syd for Søren Krogs Vej,” siger miljømedarbejder Lars Hede Hansen fra Kolding Kommune.

E. colibakterier er tarmbakterier, som normalt findes i spildevand fra mennesker eller dyr. Hvis du under badning kommer til at sluge vand med for mange E. colibakterier, kan du risikere at få kvalme, mavepine og diarré.

Spildevandsselskabet BlueKolding har ikke konstateret overløb af spildevand fra pumpestationer som er placeret i nærheden af området, hvor der er registreret e-Coli. Der har heller ikke været nogen overløb fra Trappendal Renseanlæg eller Christiansfeld Renseanlæg.

Det er således fortsat uklart, hvad der er skyld i forureningen ved Teglgården og Mindegården Strand samt Fristrand. Kolding Kommune vil sammen med BlueKolding arbejde videre med at opspore kilden til forureningen, og samtidig bliver der taget nye prøver af badevandet.

Når det igen er sikkert at bade ved strandene, giver kommunen besked via kolding.dk og kommunens facebook. I app’en Badevand kan du også se, om strandene har rødt eller grønt flag.

Få overblik over øvrige strande

Hvis du vil have en dukkert de kommende dage, hvor der meldes om godt strandvejr, er der stadig masser af muligheder for at komme i vandet her i kommunen – se oversigt over alle kommunens strande på OplevKolding.

annonce
Kilde
Kolding Kommune fraråder badning ved to strande
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X