Knæk og Bræk med Borgmesterposten til Steen Wrist Ørts

men man skal ikke sælge skindet, før bjørnen er blevet skudt

Alternativet Fredericia ønsker Knæk og Bræk med Borgmesterposten til Steen Wrist Ørts.

Ifølge traditionen må fiskere og jægere ikke ønske held og lykke, da det helt sikkert vil bringe ulykke.  Derfor bruger de udtrykket knæk og bræk for at ønske tillykke.

Det udtryk finder Alternativet Fredericia passende til det forestående Borgmestervalg.

Alternativet Fredericia vil dog lige gøre opmærksom på at det er et samlet Byråd, der skal være med til at godkende fratrædelsen af den nuværende borgmester og en udpegning af en ny Borgmester.

Det socialdemokratiske flertal i byrådet har så at sige solgt skindet, før bjørn er blevet skudt for at blive i terminologien. I Fredericia Dagblad kan man den 09.12.2002 læse, at det er fisk, fællesskab og fagligt arbejde, der har formet socialdemokraternes nye bud på en overgangsborgmester.

Der er dog allerede flere Borgmesterkandidater til KV21 i det nuværende byråd, så det er både udemokratiske og i strid med Kommunestyrelsesloven § 7.

Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen er pligtig at modtage valg til formand eller næstformand jf. Kommunestyrelsesloven § 7.

Socialdemokratiet har fremsat deres bud, men gi’ lige de øvrige partier i byrådet mulighed for at byde ind på formandsposten.

Kommunalbestyrelsens formand betegnes borgmester, så byrådet skal i den allernærmeste fremtid holde et møde, hvor de både får mulighed for at skyde på den nuværende borgmester og stemme for en ny borgmester.

Kommunalbestyrelsesloven indeholder nemlig ikke betegnelser for en overgangsborgmester, så få styr på den demokratiske proces allerførst.

Lad valget af en ny Borgmester være begyndelse på åbenhed og gennemsigtighed i Fredericia uanset, hvem der ender med at blive formand.

Det demokratiske håb er stærkt i Alternativet Fredericia, så lad borgmestervalget begynde.

Hastværk er Lastværk,

Kim Arthur Nielsen, Forperson

Alternativet Fredericia

Exit mobile version