DebatFredericiaPolitikSamfund

Debatindlæg: Investeringer i mennesker skal ikke anses som en udgift

Jeg ønsker, at vi får vendt socialområdet på hovedet og det hele starter ved, at vi begynder med at se udgifter på socialområdet som investeringer i mennesker og investeringer, der både kommer den enkelte til gode, men også os alle som samfund. 

For mig er det vigtigt, at vi forstår at alle ikke har de samme grundvilkår og at det er vigtigt vi som samfund investerer i at give alle mennesker forudsætningerne for at skabe et godt liv. Hvad der er et godt liv for den enkelte kan være noget andet for en anden og derfor skal vi væk fra kassetænkningen. Vi skal være langt mere individbaseret i forhold til hvilken hjælp/støtte vi som kommune giver til den enkelte

Jeg ønsker, at socialpolitikken i Fredericia Kommune skal bygge på tillid til, at det enkelte menneske som udgangspunkt er ekspert i sit eget liv, men også med forståelsen for, at mennesker i nogle perioder ikke er eksperter i noget som helst. I disse perioder skal den enkeltes udfordringer løses i nært samarbejde med vedkommende og dennes familie og nære netværk.

Nu har jeg både fra tidligere ansatte ved kommunen og fra familier til børn med handicap hørt, hvilken tilgang man har til det at have et handicap og jeg kan kun ud fra disse fortællinger udtale min skarpeste kritik i forhold til hvordan disse medmennesker behandles. For det første er det dybt uacceptabelt at behandle sårbare medmennesker på en sådan måde, hvor man fuldstændig tilsidesætter disse menneskers behov og lyst til at have mulighed for at indgå ligeværdigt i samfundet. For det andet så stemmer det overhovedet ikke overens med, at vi som samfund har sat vores signatur på FN’s Handicapkonvention.

Jeg går derfor på valg på at få ryddet fuldstændig op i Fredericia Kommunes forvaltning for jeg er ikke i tvivl om, at det vi ser er resultatet af en ”syg” kultur, der desværre betyder, at vores sårbare medmennesker og deres pårørende ikke bliver mødt som de bør mødes. 

Derudover går jeg til valg på, at vi anstændighed tilbage på socialområdet og så vil jeg rydde godt og grundigt op i, hvordan man som kommune kigger på budgetter. Jeg vil, at investeringer i mennesker ikke anses som en udgift, men i stedet begynder at kigge på de afledte effekter, af vores investeringer.

Det kan undrer mig, at man er villige til at låne en halv milliard til investeringer i jord og beton, mens man har svært ved at investere i medmennesker og deres muligheder.

Søren Haastrup

(Læserbrevene her på siden – er indsenders egen holdning, Fredericia.nu er kun udgiver som platform)

annonce
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X