DiverseFredericia

Informationsmøde om den regionale vandindvinding

TREFOR Vand A/S indbyder til informationsmøde om den regionale vandindvinding i Trekantområdet for alle interesserede

Mødet bliver holdt i forbindelse med, at TREFOR Vand skal forny alle indvindingstilladelser i indvindingsområderne.

På mødet vil vi fortælle om, hvor meget vand TREFOR Vand søger om at indvinde for at kunne opfylde fremtidens behov for rent drikkevand til private kunder og erhverv.

Vi vil også præsentere resultaterne af en række naturundersøgelser, der er gennemført i TREFOR Vands indvindingsområde i sommeren 2018. Naturundersøgelserne skal danne grundlag for en miljøvurdering (VVM) af drikkevandsindvindingen, så det kan sikres, at vandindvindingen ikke medfører væsentlige negative påvirkninger af naturen.

Det endelige resultat af undersøgelserne præsenteres i en miljøkonsekvensrapport, når alle påvirkningsforhold er gennemgået i 2020.

Baggrunden for miljøkonsekvensvurderingerne i forbindelse med TREFOR Vands fremtidige indvinding kan læses på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside her.

Informationsmødet bliver holdt onsdag den 30. januar kl. 17.00-19.00 hos TREFOR Vand, Kokbjerg 30, 6000 Kolding.
Indgang gennem hovedindgangen ved EWII´s hovedkontor.

På mødet vil der være en let forplejning i form af en sandwich, frisk postevand eller en sodavand, og tilmelding skal derfor ske til dore@trefor.dk inden fredag den 25. januar 2019.

Kilde
Kilde: Fredericia Kommune
Tags
Vis mere

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Close
Close
X