BorgerFredericiaPolitik

Indkaldelse af ideer og forslag til Kommuneplan 2021-2033

Du inviteres hermed til at komme med ideer og forslag til kommuneplanrevision 2021

Fredericia Kommune skal i gang med kommuneplanrevision 2021. Som led i planlægningen afholdes hermed en forudgående offentlig høring, hvor det er muligt at indsende ideer og forslag til den kommende kommuneplan.

Høringsfrist den 22. marts 2020
 

Kommuneplanen er byrådets overordnede plan for udviklingen af Fredericia Kommune. Inden udgangen af 2021 skal byrådet revidere Kommuneplan 2017-2029.

Med Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet er det besluttet, at der alene skal gennemføres en delvis revision af kommuneplanen. Byrådet vedtog Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet den 7. oktober 2019.

Med planstrategien er de temaer, der indgår i kommuneplanrevisionen fastlagt. En del af den gældende kommuneplans indhold vil derfor blive genvedtaget for en ny 4 års periode.

Temaerne, der skal revideres i den fælles kommuneplan for Trekantområdet, er følgende:

 • Grøn omstilling
 • Turisme
 • Områder med risiko for oversvømmelse og erosion
 • Områder forbeholdt produktionsvirksomheder mv. samt konsekvenszoner omkring de nævnte områder
 • Potentiel natur
 • Strategisk planlægning for landsbyer

Temaerne, der skal revideres i den lokale kommuneplan kun gældende for Fredericia Kommune, er følgende:

 • Bymidten
 • Detailhandel
 • Bosætning
 • Erhverv
 • Infrastruktur og mobilitet
 • Natur, landskab og friluftsliv
 • Klimatilpasning

Har du input til Kommuneplan 2021-2033?

Har du ideer og forslag til det forestående planarbejde kan de sendes digitalt via høringsportalen, der er tilgængelig her på siden under ”Læs også”. Klik på ”Din kommentar”.

Indkaldelse af ideer og forslag til Kommuneplan 2021-2033 er offentlig bekendtgjort på Plandata.dk den 24. februar 2020, og høringen løber til og med den 22. marts 2020.

Den videre proces

Efter høringens udløb vil vi i Fredericia Kommune behandle de indkomne ideer og forslag og udarbejde et Forslag til Kommuneplan 2021-2033. Forslaget forventes offentliggjort maj-juni 2021. Herefter skal byrådet behandle bemærkninger til forslaget. Kommuneplanen forventes at blive endeligt vedtaget inden udgangen af 2021.

Læs mere

Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet samt Kommuneplan 2017-2029 for Fredericia Kommune og Trekantområdet kan ses her på siden under ”Læs også” samt på Plandata.dk.

Spørgsmål kan stilles til planlægger Marianne Bay Andersen, Plan & Arkitektur, tlf. 7210 7538.

Kilde
Kilde:
Vis mere

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Close
Close
X