BæredygtighedDebatFredericiaMiljøNaturPolitik
Trending

Hvem narrer hvem – urigtige oplysninger fra ADP

Kim Arthur Nielsen, Forperson Alternativet Fredericia

AIDAmar havde brug for et sted at være og havde derfor søgt tilflugt med 479 besætningsmedlemmer inklusiv kaptajn i Fredericia Havn den 2. april 2020. Det er begyndelsen på en historie, der handler om en Cruiseindustri lammet af CORONA-KRISEN.

Men i Fredericia handler det også om, hvorfor alle giver indtryk af at AIDAmar kommer af med sit spildevand via Fredericia Spildevands landanlæg.  Tilliden til informationer i Fredericia bliver svækket, når ADP videregiver urigtige og forkerte informationer til pressen og byrådet og ikke vil besvare en henvendelse fra Alternativet Fredericia.

AIDAmar kunne ikke holde sig i havn

AIDAmar ankommer den 2. april 2020 til Fredericia Havn for at ligge nødforankret i Fredericia, som har en modtagerpligt.

– Der er ingen passagerer ombord – kun besætningsmedlemmer. Skibet har brug for et sted at være i fire uger, indtil det enten kan komme i drift igen eller skal i dok på mere permanent basis, fortæller direktøren for ADP, Rune D. Rasmussen til Fredericia Dagblad den 2. april 2020.

Indrejsereglerne til Danmark var blev strammet og grænserne er lukket for ikke anerkendelsesværdige formål, og krydstogtturisme var ikke et anerkendelsesværdige formål.

Men ADP kunnen ikke afvise AIDAmar på grund af modtagerpligt og ifølge Det internationale Sundhedsregulativ (§5 art. 28) skal et skib heller ikke hindres i at anløbe en havn af ”folkesundhedsmæssige grunde”.

annonce

Det betød dog at de 479 besætningsmedlemmer ikke kunne komme i land og lå i karantæne for at besætningen ikke skulle blive smittet af borgerne i Fredericia.

Ved at skibet lægger til i Fredericia, kan AIDAmar komme af med deres spildevand via Fredericia Spildevands landanlæg, står der yderligere i artiklen fra Fredericia Dagblad den 2. april 2020.

Men den 17. april 2020 forlader AIDAmar Fredericia Havn for at komme tilbage igen den 18. april 2020.

https://www.vesselfinder.com/da/vessels/AIDAMAR-IMO-9490052-MMSI-247312900

Det får flere til at spekulere over, hvorfor et skib i karantæne forlader havnen, for at komme tilbage dagen efter.

– Det er bare ude for at teste motoren og nogle små reparationer, som de har lavet, fortalte direktøren for ADP, Rune D. Rasmussen til Fredericia Dagblad.

Den oplysning vil Alternativet Fredericia gerne have verificeret.

Alternativet Fredericia fremsender den 20. april 2020 en anmodning om aktindsigt til både ADP og Fredericia Spildevand, da der er en formodning om at AIDAmar ikke længere kunne holde sig og sejlede ud for at udlede spildevand, udfor de Nordfyn-ske badestrande.

Dette ville netop ikke være usædvanligt, da man tidligere kunne læse at AIDAmar havde forladt Hamborg Havn den 8. marts 2020 for at sejle ud og udlede spildevand i Tyske Bugt.

https://www.norderlesen.de/Heute/Corona-Krise-Aida-legt-Kreuzliner-in-Bremerhaven-auf-38778.html

Men ADP A/S holder tæt

For at få klarhed om om AIDAmar er kommet af med deres spildevand via Fredericia Spildevands landanlæg fremsendes der en anmodning om aktindsigt i miljøoplysninger til ADP.

Det fremgår af Affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald at skibe fra 2015 skal varsle, hvis de skal af med affald, når de kommer i havn.  Så hvis der er nogen, der på forhånd vidste om AIDAmar vil anvende Fredericia Spildevands landanlæg, så er ADP den helt rigtige at spørge.

https://www.adp-as.dk/media/1195/affaldshaandteringsplan_fh_mth_2015.pdf

Alternativet Fredericia kalder det en miljøoplysning og søgte om aktindsigt i den oplysning.

ADP oplyser i e-mail allerede den 21. april at de ikke er omfattet af offentlighedsloven og dermed heller ikke af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Den 27. april forslår ADP at Alternativet Fredericia retter henvendelse til Fredericia Kommune eller Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Byrådet i Fredericia var allerede blevet informeret om at AIDAmar ikke ville udlede spildevand i havet.
Den oplysning havde alle i byrådet modtaget på skrift.

Den 27. april 2020 forlader AIDAmar Fredericia Havn og sejlede mod Skagen,  uden at Alternativet havde fået aktindsigt i om AIDAmar sejlede ud med tomme toilettanke eller om de skulle ud og tømme dem igen.

Alternativet Fredericia vil gerne have en afgørelse på om ADP er forpligtiget til at afgive miljøoplysninger, så derfor har vi den 7. juni 2020 fremsendt en klage til Nævnenes Hus.

Fredericia Spildevand og Energi A/S kan ikke fortælle noget

Den 20. april 2020 fremsendte Alternativet Fredericia en anmodning om aktindsigt til Fredericia Spildevand.

Henvendelsen til Fredericia Spildevand og Energi A/S bliver der fuldt op på af en jurist, der går i dialog for at fremskaffe de oplysninger, som Alternativet Fredericia har anmodet om.

Det er en anmodning om løbende aktindsigt i krydstogtskibes afledning af spildevand til kloaknettet via tilslutningspunkt på ADP’s areal i 2020.

Den 29. april kan Fredericia Spildevand oplyse at der i 2020 endnu ikke er sket tilledning af spildevand til kloakken fra nogen krydstogtskibe i Fredericia havn.

Så Fredericia Spildevand og Energi kan ikke fortælle noget, der kan verificere oplysningen om at AIDAmar kun var ude at teste motor den 17. april 2020.

Vi undres

Alternativet Fredericia har aldrig været til stede for at tage imod krydstogtsskibe i Fredericia Havn, men det er da klart at vi fremover vil sætte fokus på modtagelse af toiletaffald i Fredericia Havn når der ankommer krydstogtsskibe.

https://www.adp-as.dk/maritime-services/anloebsliste/

Vi undrer os, da over at direktøren for ADP, Rune D. Rasmussen ikke bare kunne fortælle at AIDAmar ikke kunne holde og sig og var sejlet ud på det Nordfynske farvand for udlede toiletaffald.

Og hvis man gerne vil tale til Fredericia Dagblad, så kan man vel også afgive lidt miljøoplysninger til Alternativet Fredericia.

Men det kan jo skyldes at Cecillie Roed Schultz, Enhedslisten den 17. april fremlægger 2020 dokumentation til Søren Haastrup, Alternativet Fredericia, hvoraf det fremgik at byrådet havde modtaget skriftlige informationer fra ADP om at AIDAmar ikke ville udlede spildevand i havet.

ADP ville i stedet bringe det til Fredericia Spildevand og sikre at AIDAmar betalte for det, men sådan foregik det jo ikke i virkeligheden.

Hvorfor bliver byrådet fejlinformeret, når både Borgmesteren i Fredericia og et byrådsmedlem i Fredericia Kommune sidder i bestyrelsen for ADP. De ville have mulighed for at efterprøve oplysningerne, hvis de interesserede sig for havmiljøet.

Vi har spurgt Nævnenes Hus om Alternativet Fredericia fremover har lov til at få miljøoplysninger fra ADP. Fordi de oplysninger, der har været offentlige om AIDAmars udledning af spildevand har været vildledende og forkerte.

Vi er Alternativet.

Facebook kommentarer

annonce
Vis mere
annonce
annonce
Back to top button