BæredygtighedBorgerFredericiaGenbrugMiljøPolitikSamfund

Genbrugsplads og deponi åbner i morgen

I weekenden blev der givet grønt lys til, at genbrugspladserne kunne åbne igen

Genbrugspladser og indsamling af genbrug har i Fredericia Kommune været lukket ned i to uger. Men i morgen kl. 8.00 genåbner en af genbrugspladserne og kommunens deponi for private.

”Nu har vi grønt lys fra myndighederne til at genåbne vores genbrugspladser, og vi åbner genbrugspladsen på Bundgårdsvej og deponiet på Vejlbyvej i morgen kl. 8. Vi ved også, at der kommer et stort pres på genbrugspladserne især i den første uge, så derfor har vi også udvidet åbningstiden på pladserne”, siger formand for Miljø og Teknikudvalget Christian Bro.

Når genbrugspladserne åbner igen i morgen, så skal myndighedernes anbefalinger stadig følges – også på genbrugspladsen. Det betyder, at der indføres adgangsbegrænsning, og det kan igen medføre kødannelser ind til og omkring pladserne.

Det er også derfor, at genbrugspladsen på Industrivej 28 fortsat holdes lukket. De trafikale og pladsmæssige forhold vil her blive udfordret, og det vil være svært at overholde myndighedernes anbefaling om optimal sikring af smitterisiko og –spredning.
    
”Jeg ved, at fredericianerne har været under pres i forhold til at kunne komme af med deres genbrug og haveaffald de seneste to uger. Alligevel vil jeg gerne opfordre til, at hvis man ikke har et absolut akut behov for at aflevere affald, at man så venter nogle dage med at køre til genbrugspladsen. Det vil lette det pres, som vi forventer kommer på vores genbrugspladser den første uge”, siger borgmester Jacob Bjerregaard.  

Poseordningen ved husstandene starter også i morgen og følger affaldskalenderen. Genbrugsbutikken på Prangervej 2 holdes fortsat lukket indtil videre.

Haveaffald skal til deponi
Normalt ville man køre sit haveaffald til genbrugspladsen på Bundgårdsvej 2, men fra i morgen og indtil andet bliver meldt ud, så skal alt haveaffald køres til deponi på Vejlbyvej 40 sammen med beton, tegl og asbestaffald. På Bundgårdsvej kan fredericianerne fortsat komme af med deres affald til genbrug samt beton og tegl.  

annonce

Udvidet åbningstider
På genbrugspladsen på Bundgårdsvej 2 og på deponi på Vejlbyvej 40 bliver åbningstiden udvidet fra den 31. marts til og med 8. april 2020 for at tage noget at det pres af pladserne, som Fredericia Kommune forventer, at der vil komme den første tid.

Åbningstiden på Bundgårdsvej 2 og på deponi på Vejlbyvej 40 vil fra i morgen og indtil den 8. april have åbent:
•    Mandag til fredag fra 08.00 til 21.00.
•    Lørdag og søndag fra 09.00 til 18.00.
På deponi vil der blive taget særlige hensyn til, at virksomheder/vognmænd har mulighed for at komme først i køen. Derfor skal man følge skiltningen på stedet.

Adgangsbegrænsninger
Da Fredericia Kommune forventer et stort pres på genbrugspladserne og trafikale udfordringer omkring pladserne, har kommunen bedt beredskabet om hjælp til at regulerer trafikken til og fra genbrugspladserne. Der vil begge steder være sat skilte op, som besøgende skal følge både udenfor og indenfor genbrugspladserne. Det vil være muligt at lukke 10 biler ind ad gangen, men det vil løbende blive vurderet, om der er plads til bilerne på pladserne. Derfor vil man kunne opleve, at der kan være færre end 10 biler på pladserne i perioder.

Fredericia Kommune fraråder, at man tager børn og kæledyr med på genbrugspladserne, ligesom kommunen anbefaler, at man selv sørger for at tage handsker med og på, når man afleverer sit affald.  

”Det er en ekstraordinær situation for os alle sammen, og vi skal passe godt på hinanden og de medarbejdere, der har et job, de skal udføre. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at når man skal på genbrugspladsen, at man har tålmodighed og overholder vores medarbejderes retningslinjer. De er til for at hjælpe jer af med affaldet på den mest sikre måde – både for jer og for medarbejderne på genbrugspladserne”, siger Jacob Bjerregaard.  

Facebook kommentarer

annonce
Kilde
Kilde:
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
Verified by MonsterInsights