u
BorgerKoldingSamfund

Fundraising-enheden går fra to til én

u

Det kan lyde voldsomt når halvdelen af Kolding Kommunes Fundraising-enhed har fundet nyt arbejde, i reelle tal er det dog knap så dramatisk, men dog alligevel en reduktion i medarbejderstaben som vil kunne mærkes.

Fundraiser Steen Kjeldsen Thomsen, har valgt at søge nye græsgange, hvorfor fundraising-enheden altså går fra 2 til 1 medarbejder pr. 1. juli 2019. Det betyder at enheden den kommende periode er nødsaget til at justere på serviceniveauet, og først og fremmest vil prioritere igangværende projekter, mens nye tiltag desværre kun kan få hjælp på sparringspartner-niveau.

I forhold til indsatsen og arbejdet med foreningerne vil det betyde lidt længere ventetid på hjælp fra kommunens fundraising-enhed. For at alt kan lykkedes, vil møder efter kl. 15 fremadrettet også være begrænset udelukkende til mandag og tirsdag i ulige uger.

Fuld skrue til efteråret

I forhold til afviklingen af diverse events, såsom seminarer m.m. vil dette blive sat på standby hen over sommeren. Planen er, at fundraising-enheden er tilbage på fuld skrue igen allerede til efteråret.

Jeg er naturligvis glad på Steens vegne over at han har fået tilbudt nyt job i sin hjemby, Odense, hvor han fra 1. juli 2019 skal være fundraiser på SDU og skal hjælpe dem i gang med at arbejde strategisk med fundraising. Det er en spændende mulighed, som samtidig giver mere tid med familien i Odense. Når det er sagt, så er jeg selvfølgelig ærgerlig over at skulle sige farvel til den ene halvdel af enheden, da jeg er bevidst om, at det for en periode betyder vi er nød til at nedjustere serviceniveauet, fortæller Fundraising-koordinator Mette Kuntz Jensen.

Ingen bliver tabt på gulvet

Frem mod den 1. juli vil Steen Kjeldsen Thomsen opgaver/projekter blive overdraget til Mette Kuntz Jensen, så der bliver taget hånd om alle de projekter der allerede er i gang, og så det sikres at ingen bliver tabt på gulvet. Det betyder, for en periode, at igangværende projekter prioriteres, mens nye tiltag vil blive tilbudt sparring. De projektejere og projektledere der er berørt at processen vil naturligvis blive orienteret om ændringerne.

– Det ærgrer mig naturligvis at vi bliver tvunget til at nedjusteret serviceniveauet i en periode, da konceptet ”Mine ressourcer er vores ressourcer” er en medvirkende årsag til den store succes vi har med fundraising her i Kolding Kommune, fortæller Mette Kuntz Jensen.

annonce

Som nævnt i indledningen er det en midlertidigt nedjustering af serviceniveauet, og så snart bemandingen af fundraising-enheden er på plads igen, så vil der selvfølgeligt være samme høje serviceniveau som hidtil.

Facebook kommentarer

annonce
Via
Pressemeddelelse - Kolding Kommune
Vis mere
u

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button