BorgerDanmarkFredericia

Fredericia siger tak og inviterer til temadag

Fredericias veteraner og deres pårørende skal sætte to krydser i kalenderen den 5. september på Danmarks Officielle Flagdag

På trods af Corona-krisen, så vil Fredericia Byråd traditionen tro gerne sige tak til veteraner fra Fredericia med et flagdagsarrangement for dem, der har været udsendt for Danmark af forsvaret, politiet, beredskabet og sundhedssektoren. Samme dag inviteres veteranerne og deres pårørende til en temadag, der skal komme med input til en ny veteranpolitik.

Normalt inviteres veteranerne og deres familier til Fredericia Kommunes flagdagsarrangement med en invitation sendt med E-post i midten af juni måned. Men i år sender Fredericia Kommune først invitationen i midten af august, da det endnu er uklart, hvad der kan lade sig gøre under Corona.

”Med byrådet i spidsen er Fredericia Kommune optaget af at skabe et godt grundlag Fredericias veteraner og deres pårørende. Derfor er jeg glad for, at vi i år kan invitere til en temadag, hvor veteranerne og deres pårørende kan komme med deres værdifulde input. Vi vil gerne, at de veteraner og pårørende, som bor i Fredericia, har gode vilkår og føler, at vi er et fællesskab både herhjemme, men også derude, fordi de er taget afsted på vore vegne. Derfor er det er en stor glæde, at byrådet igen i år får lejlighed til at sige tak og anerkende den store uegennyttige indsats vores veteraner gør for Danmark”, siger borgmester Jacob Bjerregaard.

Ny veteranpolitik
Fredericia Kommune er i gang med processen med at udforme en veteranpolitik via et bredt sammensat udvalg, der har fæstningsbyens tidligere garnisonskommandant oberst Susanne Bach Bager som formand. I den proces inviterer udvalget Fredericias veteraner med ledsager til at deltage i en temadag, der holdes i Fredericia den 5. september.

”Veteranudvalget er nedsat for at kunne aflevere et forslag til en lokal veteranpolitik i indeværende kalenderår. Vi håber, at I, veteraner, vil tage godt imod invitationen og har lyst til at bidrage med jeres syn på, hvad den lokale veteranpolitik bør indeholde”, siger oberst Susanne Bach Bager.

Temadagen vil være inddelt i fem workshops under emnerne:
•    Anerkendelse
•    Information – viden om veteraner
•    Pårørende
•    Koordinering – en koordineret og helhedsorienteret støtte
•    Udvikling – af indsatser og samarbejder på veteranområdet
Veteranudvalget inviterer – ud over kommunes veteraner og pårørende – naturligvis også de lokale samarbejdspartnere, veteranorganisationer og veteranforeninger til at deltage i temadagen.

annonce

Nærmere information om tid, sted og tilmelding til temadagen får veteranerne sammen med Fredericia Kommunes officielle invitation til flagdagen i midten af august.

Facebook kommentarer

annonce
Kilde
KILDE:
Vis mere
annonce

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button