BorgerFredericia

Fredericia risikerer at miste deres borgervejleder

Ifølge Mulighedskataloget til budgetforslaget for 2020. 
Står Fredericia muligvis til at få en væsentligt reduceret borgervejleder. 

“Borgervejlederen Fredericia Kommune har siden 2015 haft en borgervejleder, som har været borgernes mulighed for at få råd og vejledning i mødet med Fredericia Kommune. I august 2017 blev funktionen opnormeret til i alt to borgervejledere. I budget 2018 blev det besluttet at oprette en funktion som veterankoordinator i Fredericia Kommune. Som følge af besættelse af denne funktion har der siden oktober 2018 igen været én borgervejleder i Fredericia.

Antallet af henvendelser til borgervejlederen er jf. borgervejlederen årsrapport for 2018 – 2019 faldet markant. Der er blevet arbejdet med forbedret kommunikation internt i Fredericia Kommune, styrket borgerkontakt samt omstrukturering af Jobcenteret ligesom ansættelse af en gældsrådgiver er medvirkende årsag til, at behovet for at søge rådgivning hos borgervejlederen er dalende.

Veterankoordinatorens stilling indeholder også tid til at løse mere generel borgervejledning. Der er afsat ca. 10 timer ugentligt hertil. Som følge af ændringerne i behovet fra borgerne for at søge vejledning hos kommunens borgervejleder foreslås det, at borgervejlederfunktionen nedlægges. Vejledning af borgere vil fremadrettet blive varetaget af veterankoordinatoren, gældsrådgiveren samt ikke mindst gennem kommunens medarbejdere gennem det gode møde med borgerne.

Forslaget vil frigøre 0,7 mio. kr. årligt.

Konsekvens ved gennemførsel En ændret udvalgsstruktur, hvor to politiske udvalg lægges sammen, kan betyde en endnu større sammenhæng mellem vigtige politiske områder og synergi i opgaveløsningen.

Ved sammenlægning af funktion som borgervejleder og veterankoordinator vil der periodisk kunne forekomme ventetid på kontakt til borgervejler/veterankoordinator, og den åbne træffetid skæres ned til færre ugentlige timetal, således at borgerne i højere grad booker tid til samtale på forhånd. “

Skrives der i mulighedskataloget

Flere borgere er igang med at opsætte en demonstration for at få lov til at beholde deres borgervejleder.

Opdateres.

 

Vis mere

Redaktionen

Redaktionen - se mere under "kontakt" Mail: admin@fredericia.nu
Back to top button
X